Публикация

Защо е важен изборът на инхалаторно устройство при терапията на ХОББ?

Защо е важен изборът на инхалаторно устройство при терапията на ХОББ?

Хроничната обструктивна белодробна болест е прогресивно заболяване, което ограничава въздушния поток в белите дробове и затруднява дишането на пациентите и ежедневните им дейности, дори в много ранен етап. ХОББ е с нарастващо значение според СЗО, като се очаква заболяването да се превърне в третата водеща причина за смърт до 2030 година в световен мащаб.
 
Данни от Министерството на здравеопазването сочат, че

в България болестта остава недиагностицирана при значителен брой пациенти. Специалистите смятат, че честотата на ХОББ у нас е значително над средната за Европа и обхваща над 10% от населението над 40-годишна възраст.

Причини за това са фактори като:

масовото активно и пасивно тютюнопушенe, замърсяването на въздуха, наличието на прах, въглероден диоксид, влага в затворените помещения и генетична предразположеност, които увреждат в значителна степен белодробната функция.
 

Инхалаторният път на доставяне на медикамента в белите дробове се счита за най-оптималния за постигане на бърз лечебен ефект

и оптимален контрол на пациентите с обструктивни белодробни болести, защото се постигат високи концентрации в мястото на патологичния процес при минимум странични ефекти, според експертите.

За максимална ефикасност на инхалаторната терапия,

пациентът трябва да използва ефективно устройство, да притежава добра инхалаторна техника, както и да се придържа към назначения терапевтичен режим. Ето защо изборът на най-добро инхалаторно устройство е повратен момент при пациенти с ХОББ.

 

Според доц. д-р Владимир Ходжев, председател на БДББ и ръководител на Клиника по пневмология и фтизиатрия на УМБАЛ „Св. Георги”, Пловдив „от изключително значение при определяне на персоналния подход в лечението на ХОББ е анализ на възможностите и уменията на пациентите да боравят с инхалаторните устройства. Този анализ се базира на информация за  възраст, съпътстващи заболявания и функцията на белите дробове на болния. Данните от множество проучвания, сочат, че пациентите с това тежко респираторно заболяване, могат да изпитат затруднение при боравене с инхалатора, което неволно да причини неспазване на терапията.“.

 

Доц. Мария Вукоя, началник на отдела по патофизиология на дишането, Център по патофизиология на дихателната и сънна медицина, Институт по белодробни заболявания на Войводина, Сърбия също смята, че процесът по избор на най-добро инхалаторно устройство при пациенти с ХОББ е от съществено значение за успешно прилагане на лечението:  

Проучване показва, че от първостепенно значение за пулмолозите е самата терапия, или молекулата. Само в 6% от случаите специалистите мислят и за инхалатора. С други думи, устройството, чрез което ще бъде доставено лекарството като че ли остава на заден план. Важно е да предоставим на пациентите инхалатори, които оптимизират шансовете им за терапевтичен успех. Важно е да гарантираме, че предоставяме правилните насоки за лечение, които да спомагат за ефективното използване на инхалатора на ежедневна база. Това е вписано и в международно признати ръководства за лечение на ХОББ и астма,

подчерта тя.

лечение на астма

 

Фармацевтична компания Boehringer lngelheim създаде устройство за лечение на ХОББ и астма, базирано на обратна връзка от пациентите.

Новото поколение инхалатор за многократна употреба тип „фина мъгла“ предлага редица предимства за пациента:

·         по-лесна употреба

·         лесно сглобяване

·         наличие на индикатор за дозата, разположен в основата на пълнителя.

 

Иновативното устройство генерира бавнодвижеща се, дълготрайна „фина мъгла“, която спомага лекарството да проникне дълбоко в белите дробове, като е необходимо минимално усилие при инхалиране от пациента. Прилагането на еднакви дози се постига благодарение на основните конструктивни елементи на инхалатора и се гарантира независимо от страната, на която е обърнато устройството по време на прилагане на дозата. Устройството за многократна употреба се презарежда и се използва с до 6 пълнителя.

 

Инхалаторът от ново поколение е едновременно успех в разработването на екологично и хигиенично решение без пропеленти. Устройството може да бъде ползвано с до 6 пълнителя и така да бъде намален въглеродният отпечатък, както от производителя, така и от пациентите, които го използват.

 

Respimat® за многократна употреба - как се употребява

 

Коментари