Публикация

Една от всеки 22 българки заболява от рак на гърдата

Една от всеки 22 българки заболява от рак на гърдата

Карциномът на гърдата е най-честият злокачествен тумор при жените у нас и в повечето развити страни (26% от всички новообразувания) и е на второ място сред причините за смъртност от онкологични заболявания след рака на белия дроб.

По данни на Световната здравна организация новодиагностицираните случаи годишно са 1 800 000

а от заболяването са починали 450 000 души.

Ракът на гърдата се развива при 1 от всеки 8 американки, 1 от 10 западноевропейки и 1 от 22 българки. Новодиагностицираните случаи се увеличават в повечето страни със средно 1-2% годишно

- коментира проф. д-р Георги Байчев, ръководител на Breast Unit (звено за гърдата) към Клиниката по гръдна хирургия във Военномедицинска академия (ВМА).

За развитието на заболяването е доказано влиянието на различни фактори

(хормонални, генетични, диетични, радиация и др.), които въздействат чрез разнообразни механизми.


"Макар че етиологията и до днес все още не е напълно изяснена, доказана е ролята на възрастта (най-засегнати са жени между 50 и 70 години), фамилната обремененост, затлъстяването, повишената плътност на жлезата, продължителен прием на естрогени и някои медикаменти, както и редица предходни доброкачествени заболявания на гърдата, при които има повишен риск", изтъкна още специалистът.


Прието е оценката на риска от последващ рак на млечните жлези да се прави според вероятността за заболяването по време на живота на жената, както следва: нисък (под 15%), умерен (15-20%) и висок риск (над 20%).

В резултат на нарасналата здравна култура, скрининговите програми и напредъка в терапията през последните две десетилетия се отчита напредък в ранната диагностика (намаляване на размерите на първичния тумор с 0,8см на всеки 10 години), намаляване на смъртността с 1% годишно и удължаване на преживяемостта с по-добро качество на живот, отчита проф. Байчев.

Ежегодно във ВМА стотици жени преминават безплатни консултации в рамките на няколко кампании за рак на гърдата

През годините Клиниката по гръдна хирургия на ВМА се затвърди като златен стандарт при диагностика, лечение, осигуряване на оптимизирана, насочена към пациента и научна-базирана, клинична дейност за пациенти, нуждаещи се от грижа за гърдата.


Отчитайки съотношението стойност/полза, много целесъобразни се оказват препоръките на American Cancer Society, а имено:

 

  • ежемесечно самоизследване на гърдите след 20-годишна възраст;
  • клиничен и ехографски преглед на всеки 3 години между 20 и 40 и ежегодно след 40-годишна възраст;
  • ежегодно мамографско изследване от 45 до 55 години и през година за възрастта от 56 до 74.


"При някои високорискови жени се препоръчват и допълнителни изследвания след 35-годишна възраст като ядрено-магнитен резонанс, 3D мамография и други", отбелязва още проф. Георги Байчев.

Коментари