Публикация

Спешно отделение на УМБАЛ Бургас получи важна апаратура и оборудване

Спешно отделение на УМБАЛ Бургас получи важна апаратура и оборудване

Спешно отделение на УМБАЛ Бургас получи нова апаратура и оборудване. То включва над 40 различни апарата и системи. Всички са доставени по проекта на Министерството на здравеопазването ВG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“.

 

Система за проследяване жизнените показатели на пациентите чрез един пост е една от новите придобивки. Тя предава информацията от мониторите на всички спешни легла на специално обособен сестрински пост. Това улеснява екипа и помага за по-бърза реакция, ако показателите на някой от пациентите се влошат. Досега с такава система разполагаше само Отделението по реанимация.


Доставената апаратура включва още офталмоскопи, отоскопи, преносим комбиниран дефибрилатор, преносими и стационарни респиратори, електрокардиограф, три нови апарата за обдишване тип AMBU, инфузионни помпи. Последните служат за дозиране и подаване на точно количество медикаменти по венозен път. Нова е и системата за затопляне на флуиди, която е много подходяща при кръвопреливане - тя затопля приготвената за преливане кръв до телесна температура.

Коментари