Публикация

Първите студенти от специалност „Лекарски асистент” в Бургас проведоха практическо обучение в лаборатория „ЛИНА”

Първите студенти от специалност „Лекарски асистент” в Бургас проведоха практическо обучение в лаборатория „ЛИНА”

Лаборатория „ЛИНА” отвори врати за първокурсниците от специалност „Лекарски асистент” към Факултета по обществено здраве и здравни грижи. Това е нова специалност за Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, но в най-значителна степен се доближава до познатата професия на фелдшера от близкото минало.

 

Практическото обучение на студентите в лабораторията бе по дисциплината „Микробиология, паразитология и вирусология”. То бе водено от доц. д-р Сашка Михайлова, д.м., която е част от екипа на „ЛИНА” и хабилитиран преподавател в университета. През последните години именно тя въвежда студенти от различни медицински специалности в света на микроорганизмите.

 

Занятието се проведе при всички мерки за безопасност. Студентите проследиха хода на микробиологичното изследване. Те се запознаха с основните насоки за вземане, транспорт и съхранение на пробите, тяхното регистриране и методите за диагностика. Имаха възможност да наблюдават микроскопски препарати и за първи път да видят как изглеждат различни групи микроорганизми. Доц. Михайлова демонстрира техниката на микробиологична посявка и разясни значението на антибиограмата. Студентите научиха за ролята на бързите тестове при доказване на патогенни микроорганизми в дихателната система, храносмилателната система и половата система. Накрая бъдещите лекарски асистенти влязоха и в генетичната лаборатория на „ЛИНА”, където се правят редица изследвания, включително и за новия коронавирус.

 

Лаборатория „ЛИНА” е акредитирана от Министерството на здравеопазването като база за обучение на лаборанти и специализация на лекари по специалностите: „Клинична лаборатория”, „Микробиология”, „Вирусология” и „Медицинска паразитология”.

Коментари