Публикация

Невролози от 5 държави обсъждат иновативни терапии на конгрес в София

Невролози от 5 държави обсъждат иновативни терапии на конгрес в София

Между 9 и 11 октомври 2020 г. в Парк хотел „Москва“ - София ще се проведе Шестият национален конгрес с международно участие, организиран от Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика (БАНМХ), с подкрепата на Военномедицинска академия.

По традиция форумът е мултидисциплинарен и интегриращ интересите на различни специалисти

- невролози, неврохирурзи, ангиолози, интервенционални специалисти и други. За участие в него са регистрирани над 120 делегати от Австрия, България, Италия, Република Северна Македония и Хърватия, студенти по специалностите медицина, медицинска сестра, кинезитерапия, медицинска рехабилитация и ерготерапия от различни университети в България и Северна Македония.


Поради пандемията от COVID-19,

тази година чуждестранното участие ще бъде дистанционно под формата на Webbiner

Осигурено е онлайн излъчване на форума с възможност за дистанционно/отдалечено присъствие по време на целия конгрес, след регистрация в него.

Конгресът е посветен на новостите в ултразвуковата диагностика на нервната система

с акцент върху различни проблеми на диагнозата, лечението и рехабилитацията на съдовите заболявания на нервната система, които продължават да бъдат втора причина за смъртност в България. В рамките на интердисциплинарна сесия ще бъдат представени актуални гранични проблеми в областта на неврокардиологията, неврохирургията и невроонкологията. Лекциите ще бъдат представени от водещи български и чуждестранни специалисти. Предвижда се практическо обучение с демонстрация на интересни клинични случаи.

В три постерни сесии ще се представят и състезават за награда 29 разработки от млади учени

За трета поредна година на тържествена церемония ще бъде присъдена и наградата „Невросонолог на годината 2020“ за приноси в ултразвуковата диагностика на нервната система.


Конгресът се съпътства от изложба на картини под надслов „Арт терапия“ – творби на болни с неврологични заболявания и лица в напреднала възраст.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО НЕВРОСОНОЛОГИЯ И МОЗЪЧНА ХЕМОДИНАМИКА


Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика е авторитетна неправителствена научна организация, създадена през 2005 г. Тя налага политика на непрекъснато обучение и професионално издигане на своите членове и предлага на българското здравеопазване високо квалифициран и европейски сертифициран човешки ресурс в областта на ултразвуковата диагностика на нервната система в цялата страна.


Асоциацията е водеща във въвеждането на световните стандарти в ултразвуковата диагностика на нервната система и терапевтичния ултразвук в неврологията у нас. Тя издава двуезично (английско-българско) периодично научно списание „Невросонология и мозъчна хемодинамика”, реферирано в международните бази Web of Sciences, Emergency Sources Citation Index и PubMed. Сдружението има собствени страници в интернет (www.neurosonology-bg.com), уикипедия (www.bg.wikipedia.org) и на списанието www.neurosonology.net.

Коментари