Публикация

Проф. Борис Богов е новият директор на УМБАЛ „Александровска“

Проф. Борис Богов е новият директор на УМБАЛ „Александровска“

Нефрологът проф. Борис Богов е новият директор на УМБАЛ „Александровска“, съобщи Министерството на здравеопазването.

 

Той е избран от Съвета на директорите на лечебното заведание в състав проф. Богов, дм, доц. Димитър Буланов, дм, и доц. Александър Оскар, дм. За председател на Съвета е определен доц. Буланов.


Това информира Министерството на здравеопазването.


До избор на нов директор на лечебното заведение се стигна след като досегашният – доц. Димитър Буланов, застана начело на Медицинския факултет към МУ-София.

Проф. д-р Борис Богов, дм, завършва Медицинска академия – София със специалност „Медицина“ през 1985 г.

Бил е ординатор в болницата в Сандански от 1987 г. до 1989 г. От 1990 г. е асистент по нефрология в Клиниката по нефрология на Катедрата по вътрешни болести към МФ на МУ-София.


От 1992 г. има призната специалност по „Вътрешни болести“, а от 1994 г. и по „Нефрология“. От 2006 г. е хабилитиран доцент, а от 2013 г. – професор.
От 2009 г. е ръководител на Клиниката по нефрология на УМБАЛ „Александровска“.

Специализирал е в болница „Necker” – Франция, Университета „Kinki University” в Япония, Университета в Грьонинген – Холандия

и „Columbia University” - САЩ. Преминал е различни специализации и квалификационни курсове в областта на ултразвуковата диагностика и пункционната бъбречна биопсия. Завършил е и „Здравен мениджмънт”.

От 2016 г. до 2018 г. е национален консултант по нефрология

а от 2018 г. е председател на Експертния съвет по нефрология към министъра на здравеопазването. От 2016 г. е председател на Постоянната комисия по здравеопазване и спорт към Националната агенция за оценяване и акредитация. От 2017 г. е заместник-председател на Етичната комисия към УМБАЛ „Александровска”.


През 2020 г. е избран за председател на Общото събрание на Медицинския факултет към МУ-София.

снимка: УМБАЛ "Александровска"

Коментари

Един добър избор !