Публикация

НСОПЛБ: Kритериите за издаване на направление за PCR тест зависят от много решения на властите

НСОПЛБ: Kритериите за издаване на направление за PCR тест зависят от много решения на властите

Позиция на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България относно издаване на направления за PCR тестове


Уважаеми дами и господа,


Във връзка с широкия отзвук очакването от институциите ние, ОПЛ, да предложим критерии, на които трябва да отговарят пациентите, за да бъдат изследвани за доказване на инфекция със SARS-CoV-2, заявяваме следното:
„Критериите“ са част от комплекс от решения и дейности, за които трябва да вземат решение и да бъдат извършени от властите (като обединяващо всички институции, имащи касателство, понятие).

Властите трябва да решат:

 • Каква е преследваната цел: да бъдат проверени чрез тестуване всички пациенти с оплаквания, независимо от броя на оплакванията, или само тези с повишена вероятност да са инфектирани (хората, които биха имали повече от един симптом, например са с температура, кашлица, загуба на мирис или вкус и др.);
 • Ограничения в броя на назначаваните тестове под формата на добре познатите лимити, както и включването им в сега съществуващите лимити е недопустимо;
 • Какви тестове ще бъдат използвани: единствено и само PCR или и/или антигенните тестове, за които напоследък споменават, чиито резултати се получават в рамките на до 30 минути и са значително по-евтини. Комбинирани тестове (Грип А, Б и SARS-CoV-2) или само за коронавирус.
 • Кой ще заплаща тестовете: „държавата“ или хората.
 • Ако се покриват от държавата, считаме, че това трябва да става основно със средства извън планирания бюджет на НЗОК (може би с изключение на малка част), тъй като бюджетът на НЗОК е предвиден за диагностика, лечение, профилактика, диспансерно наблюдение и др. на заболяванията в ситуация, различна от сегашната, която е извънредна и трудно предвидима. НЗОК може да бъде вторичен разпределител на тези средства, поради изградената и добре функционираща система за регистрация на заболяванията и дейностите, свързани с тях, както и отчитането им. Тук стои и въпросът с неосигурените български граждани.
 • Кой ще назначава тези изследвания и по какъв начин. Това трябва да могат всички лекари, с които е установил контакт съответният пациент и задължително трябва да става по електронен път, независимо дали контактът е осъществен по телефон или друг дистанционен начин или е присъствен.
 • Системата COVID.ID трябва да бъде преработена, оптимизирана и актуализирана, както и задължително, директно свързана с медицинския софтуер на изпълнителите на медицинска помощ.
 • Пациентите, подложени на тест, да бъдат изведени от работната среда (ако са в трудоспособна възраст и работят) чрез временна нетрудоспособност до излизане на резултата или ако са в друга възраст или не работят, да бъдат поставени в изолация за това време.
 • Да се помисли върху идеята за създаване, ако се утежни обстановката, на пунктове за пробонабиране. Лекарските кабинети (на общопрактикуващите лекари, както и други специалисти) не трябва да бъдат място за извършване на тази дейност.
 • Да осигурят необходимите лични предпазни средства. За ОПЛ това са основно маски от по-висок клас KN95 / FFP2 или FFP3 поне по 2 на ден на човек (лекар и сътрудници), както и дезинфекционни материали.
 • Да се осигури възнаграждение за ОПЛ за работата с пациенти, за които има вероятност да са инфектирани, както и за тяхното наблюдение и лечение в периода на изолация.

Подробности по темата може да откриете в прикачения файл „Анализ и предложения относно ситуацията с ковид-19“, подготвен, публикуван и изпратен до адресатите от нас на 28 август 2020 г.


Предстои, да представим в близките дни документ, който ще доразвие част от изложените идеи, но в огромната си част те са валидни и в настоящия момент.

 

Посочването на едни или повече критерии, както и кои да бъдат избрани, е част от посочените задължителни и очаквани решения и действия и ще зависят от тях.


УС и НС на НСОПЛБ

Прикачени файлове

pismo-do-mediite.pdf

Коментари