Публикация

Проф. Дора Златарева е новоизбраният президент на Дивизията по неврорентгенология към UEMS

Проф. Дора Златарева е новоизбраният президент на Дивизията по неврорентгенология към UEMS

Проф. д-р Дора Златарева, дм, е част от екипа на Клиниката по образна диагностика в УМБАЛ „Александровска“ и преподава в Катедрата по образна диагностика на Медицински университет - София. Специализирала е във Великобритания и Италия, член е на две международни научни журита, които присъждат Европейските дипломи по неврорентгенология и детска неврорентгенология. Има впечатляващо международно признание и заслужена репутация на изтъкнат диагностик в областта на неврорентгенологията.


Само преди дни проф. Златарева бе избрана да председателства за период от 4 години на Дивизията по неврорентгенология към Европейския съюз на медицинските специалисти (UEMS).


Тя обясни, че секция „Рентгенология“ съществува отдавна, но през последните години, от всички специалности в областта на образната диагностика само „Интервенционална рентгенология“ и „Неврорентгенология“ са добили статут на дивизии, поради своята значимост, специфика и обхват.


Дивизията се управлява от изпълнителен комитет (executive committee), който се състои от президент, генерален секретар и ковчежник (treasurer), и има пряка отговорност да насрочва заседания и да се занимава с приоритетите на организацията. Основните ѝ цели са развитие на неврорентгенологията като медицинска дисциплина, подпомагане на научно-изследователската дейност и продължаващото обучение, разработване на стандарти за добра медицинска практика, а също и да защитава професионалните интереси на съсловието, като изгради ясни критерии за акредитация и критерии за хармонизация на обучението, съобразно квалификацията на специалистите.


Проф. Златарева е национален представител за България в UEMS от 2012 г.

За период от 8 години, тя е осъществила контакти с колегите си от почти всички европейски държави и е участвала в дискусиите, касаещи изработването на стандарти за провеждането на образна диагностика на централната нервна система – за добра лекарска практика и хармонизация на обучението в Европа. Тези стандарти са подписани от Европейския съюз на медицинските специалисти (UEMS), който е единствената съсловна лекарска организация, оторизирана да легитимира тези стандарти.

 

Проф. Златарева сподели, че в програмата ѝ на нов председател на Дивизията са залегнали намеренията ѝ да работи в посока на по-тясната колаборация с интервенционалните неврорентгенолози и по принцип - с Европейската асоциация по рентгенология. Амбициите ѝ са да привлече най-младите представители в общността, като изгради тесни връзки с Европейската асоциация на младите лекари-рентгенолози и с Обществото за образна диагностика на заболяванията на глава и шия.


От началото на 2020 г. проф. Златарева е член на работната група, разработваща стандарти по образна диагностика за педиатрична неврорентгенология (образна диагностика при деца), чийто първи документ вече е готов и одобрен. Тя посочи, че до края на годината предстои актуализация на критериите за прилагането на функционален магнитен резонанс и високо специализирани секвенции за невроизобразяване, в съответствие с новите тенденции.


Проф. Златарева сподели също, че в Италия голям проект за разработване на биомаркери за образна диагностика при деменция е на финалната права и почти е отчел своите резултати. Сред приоритетите на Дивизията е това да бъде валидирано в по-широк мащаб и да обхване по-голям брой европейски държави, не само Италия.

За първи път в историята на UEMS за президент е избран представител от България

което е голямо постижение за проф. Дора Златарева, голям успех за УМБАЛ „Александровска“ и за Медицински университет – София, като техен представител, и за българската рентгенологична общност като цяло. Проф. Златарева изрази искрена признателност към своите „добри и вдъхновяващи преподаватели“ за подготовката, подкрепата и възможностите за развитие, които е получила през годините, и на които каза, че дължи голяма част от успехите си.


Екипът на УМБАЛ „Александровска“ адмирира с респект постиженията на проф. Златарева и от сърце ѝ желае здраве, бляскаво кариерно развитие, нови научни достижения, мъдри решения и много успехи в управлението на Дивизията по неврорентгенология към UEMS! Вярваме, че нейната компетентност, професионализъм и международна известност ще продължат да градят добрия имидж на Александровска болница, и ще бъдат вдъхновяващ пример за младите рентгенолози, превръщайки знанието в убеденост за тях и в стимул на тяхната креативност!

 

Коментари