Публикация

Fatal Case of West Nile Neuroinvasive Disease in Bulgaria

Fatal Case of West Nile Neuroinvasive Disease in Bulgaria

Fatal Case of West Nile Neuroinvasive Disease in Bulgaria

 

Baymakova M, Trifonova I, Panayotova E, Dakova S, Pacenti M, Barzon L, Lavezzo E, Hristov Y, Ramshev K, Plochev K, Palu G, Christova I. Fatal case of West Nile neuroinvasive disease in Bulgaria. Emerg Infect Dis 2016; 22(12): 2203-2204.

 

DOI: 10.3201/eid2212.151968

 

PMID: 27392134

 

Impact Factor (2016): 8.222

 

CiteScore (2016): 10.200

 

Indexing: PubMed, Scopus, Web of Science

 

Научната публикация може да намерите в прикачения PDF-файл, под ключовите думи.

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

15 октомври 2020

Прикачени файлове

Emerg Infect Dis, 2016, 22(12), 22...

Коментари