Публикация

Всички членове на БЛС трябва да актуализират данните си в Националния регистър!

Всички членове на БЛС трябва да актуализират данните си в Националния регистър!

Уважаеми колеги,

 

Във връзка с въвеждането от 15 октомври в експлоатация на Информационната система за контрол на медицинската експертиза и предстоящото въвеждане на електронна рецепта от 1 януари 2021 г., напомняме:

Всички членове на Българския лекарски съюз да актуализират своите данни в Националния регистър на БЛС: специалност, допълнителни квалификации

Всички модули на бъдещата НЗИС ще изпращат запитване в реално време до Националния регистър на БЛС за верификация на лекаря, неговата специалност и допълнителни квалификации, на принципа ДА/НЕ. При проверката няма да бъдат изисквани и съответно предоставяни чувствителни лични данни.

Непълните данни могат да доведат до невъзможност да изпълнявате служебните си задължения


д-р Иван Маджаров
/председател на БЛС/

Коментари