Публикация

Кризата повишава разходите за болкоуспокоителни

По последни проучвания на IMS Health за периода август 2009 г. – август 2010 г. българинът е дал над 82 500 000 лв. за болкоуспоителни.


Изследванията показват, че най-честата причина човек да си купува лекарства е главоболието. В над 80% от случаите то се дължи на стрес, който се е увеличил вследствие на световната криза през последните години. Най-голям е пазарният дял на "Аналгин" таблетките. В периода 2000 г. – август 2010 г. са били продадени близо 140 млн. опаковки у нас, информира д-р Денис Пехливанов, продуктов мениджър на "Софарма" АД.

Именно проблемите с болката и здравето на българина бяха акцентът в проведената кръгла маса на тема "Медикаментозно повлияване на болката и мястото на "Метамизол", организирана от Българската асоциация за изследване и лечение на болката съвместно с фармацевтичната компания "Софарма" АД.

Изтъкнати специалисти представиха и дискутираха най-новите изследвания върху "Mетамизол", активна съставка на "Аналгин".

Доклади за действието и приложението на болкоуспокоителните изнесоха проф. Витан Влахов - почетен председател на Медицинското дружество по клинична фармакология и терапия, проф. Иван Смилов - председател на Научното дружество на анестезиолозите в България, и доц. Николай Данчев – заместник-декан на Фармацевтичния факултет на МУ-София.

Според проф. Смилов няма точен критерий за интензивността на болката. Една и съща болка при различни хора се оценява по различен начин. Тя е като времето – зависи от много фактори. Нова тенденция при лечение на болката е изготвянето на индивидуална програма и прилагане на мултимодален подход, т.е. комбиниране на две аналгетични средства.
 
Една от силно акцентираните теми в доклада на проф. Влахов беше венозното използване на "Метамизол" и приложението му в България. Той изтъква, че у нас то се избягва, за разлика от Западна Европа, където се прилага често. Участниците на кръглата маса дискутираха, че може би тази практика трябва да се възстанови.

Коментари