Публикация

In vitro изпитване: ViruProtect може да неутрализира коронавирус

In vitro изпитване: ViruProtect може да неутрализира коронавирус

Спреят при настинка осигурява ефективна защитна бариера срещу вирусите

Данни от публикувано през септември 2020 in vitro изследване показаха, че спреят при настинка ViruProtect би могъл да осигури защитна бариера срещу вредни корона вируси, в това число и SARS-CoV-2 .

 

ViruProtect, медицинско изделие клас III произведено от шведската компания Enzymatica, е спрей за приложение в устната кухина и гърлото, с основни съставки глицерол и трипсин от атлантическа треска.

ViruProtect срещу коронавирус

SARS-CoV-2 активно се размножава в гърлото и според актуални анализи се смята, че може да освобождава висок вирусен товар дори в периоди с лека симптоматика. Целта на клиничното изпитване бе да установи способността на спрея ViruProtect да неутрализира вируса и да осигури защитна бариера срещу причинителя на коронавирус пандемията.

 

Суспензионното изпитване на вирусоцидния ефект на ViruProtect срещу SARS-CoV-2 беше проведено от независимата, акредитирана и сертифицирана Microbac Laboratories Inc., USA и в хода му  

беше установено, че ViruProtect може да неутрализира SARS-CoV-2 в рамките на 20 минути с до 98.3%  (1.76 log10),

като нито едно от тестваните разреждания не показва цитотоксичност за ViruProtect.

 

Дизайнът на In vitro изпитването е съобразен със стандартизирана и валидирана методология, а именно с Международния тестови метод ASTM E1052 -Стандартен тестови метод за оценка на активността на микробициди срещу вируси в суспензия.

 

Дори резултатите от настоящето in vitro изпитване да не могат да бъдат директно тълкувани като клинична ефикасност, е изключително интересно, че ViruProtect е в състояние ефективно да неутрализира SARS-CoV-2 in vitro, тъй като това е доказателство за механизъм, който може впоследствие да се отнесе към клинични проучвания. Резултатите сочат, че ViruProtect би могъл да осигури защитна бариера срещу SARS-CoV-2,

 

смята Клаус Егштранд, главен изпълнителен директор на Enzymatica.

 

В допълнение in vitro резултати на същото проучване, получени чрез същия метод, показаха, че

Спреят за гърло ViruProtect е ефективен и срещу друг вид корона вирус

HCoV-229E, който принадлежи към различна подгрупа от  семейството корона вируси и е един от причинителите на леки настинки. Резултатите от двете изпитвания сочат, че ViruProtect може да е ефективен срещу няколко типа корона вируси.

 

СТАДА България ще лансира медицинското изделие от Enzymatica под търговската марка ViruProtect спрей при настинка. Спреят ще се предлага ексклузивно през аптечен канал, без рецепта за крайните потребители. ViruProtect спрей при настинка 20 ml ще е на разположение за свободна продажба на прогнозна цена на рафт от 28-30 лв.

 

Деян Лаковски, главен изпълнителен директор на СТАДА България, коментира:

Нетърпеливи сме да предложим ViruProtect и на българския пазар тази есен - още сега, през ноември. Новите in vitro данни спрямо SARS-CoV-2 са много окуражаващи! ViruProtect е регистриран като медицинско изделие и затова ще е на разположение за свободна продажба без рецепта в аптеките, където фармацевтите ще съветват крайните потребители за най-оптималното му приложение.

 

Link to the Study Report online


 

ENZYMATICA AB

 

Enzymatica AB e шведска научно-изследователска компания, която разработва и продава продукти за потребителско здраве с фокус върху състояния, свързани със системите уши-нос-гърло. Продуктите са базирани на бариерна технология, която включва морски ензими. Първият продукт на компанията е медицинското изделие ColdZyme® - спрей за уста срещу настинка. Продуктът вече е лансиран на десет пазара. Стратегията на компанията е да продължи да се развива, чрез разработване на иновативни продукти за потребителско здраве, и засилване на позициите на компанията в съществуващите пазари и географска експанзия в нови географски районно чрез установените партньори. Седалището на компанията е в Лунд, Швеция и е листната на Nasdaq First North Growth Market борса. За повече информация, посетете: www.enzymatica.com и  www.enzymatica.se/en/section/media/press-releases

 

STADA Arzneimittel AG

 

Централата на дружеството STADA Arzneimittel AG е в Бад Вилбел, Германия. Групата следва стратегия, структурирана около две основни посоки и фокусирана върху генерични лекарства, включително специални медикаменти, и продукти за грижа за здравето без лекарско предписание. STADA Arzneimittel AG продава своите продукти в близо 120 държави. През финансовата 2018 година СТАДА е отчела нетни продажби на Групата в размер на 2 330.8 млн. евро и печалба преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) в размер на 503.5 млн. евро. Към 31 декември 2018 г. СТАДА има 10 416 служители в целия свят.

 

Допълнителна информация за журналисти (на английски):

STADA Arzneimittel AG / Media Relations / Stadastrasse 2-18 / 61118 Bad Vilbel – Germany

Phone: +49 (0) 6101 603-165 / Fax: +49 (0) 6101 603-215 / E-Mail: press@stada.de

Or visit us on the Internet at www.stada.com/press

 

Коментари

Горното съобщение потвърждава предположението, че множество орофарингеални антисептици включително добре познатите Тантум Верде, Хексоралетен, Стрепсил интензив, Орофар и много други могат да имат подобен ефект при локално прилагане особено в началния стадий на развитие на инфекцията ! Крайният резултат може да бъде редуциране на вирусния товар и евентуалното по-леко прекарване на заболяването и намаляване броя на тежките случаи.