Публикация

Лаборатория „ЛИНА” предлага комбиниран тест COVID-19 антиген, грип А и B

Лаборатория „ЛИНА” предлага комбиниран тест COVID-19 антиген, грип А и B

За първи път очакваната грипна епидемия ще бъде съчетана с коронавирусна пандемия, както и присъствието  на множество други патогенни вируси, типични за това време на годината. В отговор на предстоящите предизвикателства, медицинска лаборатория „ЛИНА” вече е подготвена и е снабдена с всички диагностични тестове за вирусологичен диференциално диагностичен анализ.

 

От тази седмица „ЛИНА” предлага комбиниран тест за откриване на COVID-19 антиген, грип А и B. Той е необходим за разграничаване на коронавирус инфекцията от сезонния грип. Изследването е подходящо за активната фаза на инфекцията и е препоръчително при симптоми. За него се взема проба от назофаринкса, като резултатът е готов от 2 часа до края на работния ден. Този тест е от групата скрининговите тестове -  бърз, удобен, неинвазивен. Положителните резултати за COVID-19 диагностично се  потвърждават с PCR тест. Съпътстващи инфекции с други вируси или бактерии не повлияват резултата.

 

Covid-19, Influenza A+B (комбиниран) e на цена 33 лв. и 2 лв. такса манипулация.

 

Лабораторията предлага и два отделни теста:

 

COVID-19 Ag антигенен тест, който е на цена от 28 лв. и 2 лв. такса манипулация. При него наличието на SARS-CoV-2 вирус може да бъде открито през първата седмица от появата на симптомите. 

 

Influenza A+B  (грип А и грип B) бърз антигенен тест на цена от 15 лв. и 2 лв. такса манипулация. Проба отново се взема от назофаринкса на пациента, като резултатът е готов от 2 часа до края на работния ден.

 

Предлаганите тестове са с висока чувствителност (средно 95%) и висока специфичност (средно 95%). Всички са със СЕ марка..

 

Важността на тестовете

 

Епидемиологичната обстановка през есенно-зимния сезон 2020-2021 година крие много неизвестни. Рискът от развитие на  заболявания, независимо от предприетите мерки за ограничение на заразите, е чувствително по-голям, а диагностиката и лечението значително по-сложни. Ако преди пандемията от коронавирус, наличието на грипни вируси, епидемична обстановка и характерните симптоми на пациента, даваха възможност за лесно поставяне на диагноза и адекватна терапия, то сега идва проблемът за отдиференциране на грипния вирус от коронавируса, за който няма специфично лечение и води до много тежки усложнения. Притесненията на здравните органи, медицинския персонал, лекуващ болните, и обществото основателно са много големи и това налага да се създаде организация за бърза и своевременна диагностика и точно определяне на вирусния причинител на заболяване. Именно поради тази причина лаборатория „ЛИНА” реагира навременно и е подготвена с всички диагностични тестове.

 

„ЛИНА” разполага  както с индивидуални тестове за грип, коронавирус и други сезонни вируси, така и с комбинирани, съчетаващи и даващи възможност за едновременната им диагностика. На  апаратите на лабораторията  могат да бъдат извършвани анализи на антитела, анализи на антигени и PCR анализ в реално време, като най-категоричен и поставящ диагнозата тест. „ЛИНА” разполага и с така наречените бързи имунохроматографски антигенни и антителни тестове.

 

Медицинска лаборатория „ЛИНА” е с разширен капацитет и е в готовност да отговори на потребностите от диагностика, а екипите ѝ пожелават на всички пациенти да бъдат здрави и отговорно да пазят себе си и другите.

 

 

Коментари