Публикация

Доброволци срещу COVID-19

Доброволци срещу COVID-19

Пандемията от COVID-19 влезе в нов етап от своето развитие.
Вече 8 месеца лекари, сестри и медицински работници на първа линия денонощно се борят със заразата.


В началото на извънредната ситуация в България десетки доброволци подкрепиха екипите на ВМА – жест, с който останаха завинаги в сърцата ни.

ПРИЯТЕЛИ, предвид развоя на ситуацията, ОТНОВО ИМАМЕ НУЖДА ОТ ВАШАТА ПОДКРЕПА.

Затова се обръщаме към всички студенти по медицина (от последните курсове на обучение), студентите по здравни грижи (медицински сестри), специализанти, лекари и медицински сестри или доброволци (които да се заемат със санитарно-хигиенична дейност), които имат желание и възможност да се включат активно и да подкрепят екипите на ВМА.


Всеки, който желае да се включи, може да го заяви на е-mail: dobrovolecvma@gmail.com, като остави своите имена, курс на обучение или професия, телефон и електронна поща за обратна връзка.


За всички доброволци са осигурени необходимите лични предпазни средства.


ВЯРВАМЕ, че #ЗаедноЩеСеСправим

Коментари