Публикация

Копче пази от електромагнитните лъчения

През 2008 г. Европейският парламент призова чрез специален доклад властите и специалистите да обърнат специално внимание на здравните рискове при свръхползването на съвременните безжични технологии.


Това е особено важно за децата и младежите, при които имунната система все още се развива. Същевременно те са сред най-често използващите мобилни устройства. Науката и медицината се обединяват, за да предложат начини за ограничаване на евентуалните вредни ефекти от електромагнитните лъчения. Решението идва „от Космоса”. След серия проучвания

Националната агенция по космически изследвания на САЩ доказа, че природните кристали имат способността да опазят космонавтите от радиацията при полети. И както неведнъж се случва, разработката бива „приземена”. Получава името PhoneShield и Wi-FiShield. Това е комбинация от кристали в специални протектори, които идентифицират и взаимодействат с близките електромагнитни вълни на същата честота.

Въпросните кристали вибрират и резонират, излъчвайки собствени електромагнитни сигнали, които в голяма степен „неутрализират” прииждащите отвън радиовълни. Вече и на българския пазар се предлагат миниустройствата - образно казано, „копче-протектор” за телефон и малко по-голямото „копче-протектор” за компютър. А данните от продажбите показват, че те вече са хит, особено сред тийнейджърите.

Коментари