Публикация

Кои са лекторите на The Best of Me

Кои са лекторите на The Best of Me

 

Първото издание на Johnson&Johnson Фарма академия залага на авторитетни експерти със солиден опит, чиито послания могат да ориентират по-добре аптечния мениджмънт и да му помогнат при изграждането на печеливши стратегии за пазарно присъствие.

лектори

Коментари