Публикация

Национална есенна кампания по кръводаряване

От днес започва националната есенна кампания за безвъзмездно и доброволно кръводаряване.


Тя се организира от Министерството на здравеопазването и Националния център по трансфузионна хематология с подкрепата на Българския Червен кръст, студентски и други неправителствени организации и ще продължи до 17 декември.

Първият пункт за кръводаряване вече е разположен в Медицинския факултет в София и ще остане там до края на седмицата.

През октомври, ноември и декември в инициативата ще се включат всички университетски градове в страната. Само в София подвижните екипи на центъра по трансфузионна хематология ще бъдат в 25 факултета.

Националната кампания „Капка по капка - живот” се провежда за 15 пореден път. Основната цел е насочена към популяризиране значимостта на безвъзмездното и доброволно кръводаряване като първа стъпка при осигуряване на достатъчни количества безопасна кръв и кръвни продукти.

Благодарение на това броят на кръводарителите постепенно нараства.
В периода 2000 – 2009 г. от 148 449 те са достигнали до 160 417. В България 22 на 1000 души население даряват кръв. Стремежът е те да станат 24 на 1000 или 185 000 на година.

За да бъдат покрити нуждите от кръв, кръвни продукти и лекарства, получени от плазма, са необходими 50 кръводарители на 1000 души население, съобщава още Министерството на здравеопазването.

Коментари