Публикация

Какво показва формата на очите, устата и носа?

Физиогномия е древна наука, която най-вероятно първоначално се е зародила в Китай, а оттам бързо е обиколила и целия останал свят. Тя служи за определяне на човешкия характер според чертите на лицето.


В нейната философия е залегнало виждането, че формата на очите, носа и устата носи съществена информация за това какво представлява един човек, кои са силните и слабите му места, в какво е най-добър и т.н.

Всекидневието постоянно ни сблъсква с нови хора, за които не знаем абсолютно нищо. Следващия път, когато искате да разгадаете характера на някой непознат, просто се вгледайте по-внимателно в лицето му и обърнете внимание на следните черти.

Форма на лицето

Продълговато лице - Практичност

Хората с продълговати лица са практични, последователни и обичат да обмислят внимателно всяка своя стъпка. Понякога са работохолици, които се претоварват със задачи на служебното си място, защото постоянно ги мъчи страхът, че не са достатъчно финансово и материално подсигурени.

Кръгло лице – Емоционалност

Хората с кръгли лица са емоционални, чувствителни, внимателни и грижовни. Те обичат да проявяват тези черти на характера си във всяка сфера от своя живот, включително и в работата си. Идва им отвътре да предразполагат околните да споделят с тях емоционалните си проблеми, затова близките им често тичат при тях, когато имат нужда да бъдат изслушани ли да получат добър съвет.

Квадратно лице – Активност

Хората с квадратни лица са енергични, падат си по спортовете и по движението като цяло. Понякога са агресивни, амбициозни и доминиращи. Лесно се палят, но обикновено също толкова бързо се успокояват. Умът им е остър и аналитичен, затова от тях излизат чудесни учени, изследователи, инженери и механици. Сръчността определено е една от най-големите им сили.

Триъгълно лице – Мисловност

Хората с триъгълни лица са изключително интелигентни. Въпреки това често им се случва да бъркат в преценките си или да правят погрешни избори в личния си живот. Понякога са подозрителни, недоверчиви и неспокойни. Изпитват нуждата постоянно да са в движение и да правят наведнъж по няколко неща. Проблем е, че им липсва постоянство и лесно се отегчават.


Форма на очите

Големите очи издават чувствителност, мъжественост и качества на лидер.

Малките очи говорят за темперамент, любознателност и красноречие.

Широките кръгли очи са присъщи на хората с мечтателни натури.

Неголемите очи принадлежат на стабилните, често саможиви и твърдоглави хора.

Продълговатите, бадемови очи отразяват остър ум.

Хлътнали очи доказват проницателност, недоверчивост, хитрост и завистливост.


Форма на носа

Широк нос обикновено имат добродушните, нерешителни хора.

Дългият нос пък говори за ярка индивидуалност. Ако той е хрущялест или прегърбен, тогава отразява също така високомерността и неотзивчивостта на своя притежател.

Късият нос е характерен за откритите, оптимистични натури.

Носът с прегънат надолу край като клюн на орел е знак за проницателността, хитростта, а понякога и злопаметността.

Чипият нос сигнализира за капризност и невъздържаност.

Форма на устата

Малка уста имат слабохарактерните хора. Голямата уста изразява точно обратното – мъжественост и смелост. Чувствителните натури могат да бъдат разпознати по неголямата уста с отпуснати в ъглите устни.

Изпъкналите пълни устни са характерни за хората, радващи се на солиден жизнен успех. Ако е изпъкнала само горната устна, това говори за нерешителност, а ако е долната – егоизъм.

" }-->

Коментари