Публикация

Международни COVID-19 препоръки за хора с множествена склероза

Международни COVID-19 препоръки за хора с множествена склероза

COVID-19 е ново заболяване, което може да засегне белите дробове, дихателните пътища и други орани. Причинява се от нов коронавирус (наречен SARS-CoV-2), разпространен из целия свят.

 

Препоръките по-долу са изготвени от МС невролози и експерти от изследователски организации членове на Международната федерация на множествената склероза (MSIF)**. Те се позовават на нововъзникнали доказателства за това как COVID-19 засяга хората с множествена склероза (МС) и експертни мнения. Тези препоръки ще бъдат преразгледани и актуализирани, когато друга, допълнителна информация за COVID-19 бъде открита.

Препоръки за хора с МС

Текущите данни не показват МС като фактор за по-висока уязвимост от заразяване, по-тежко протичане на инфекцията или фатален край, отколкото при останалите. Но следните групи на хора с МС са застрашени от по-сериозни усложнения при инфекция с COVID-19:

 • Хора с прогресивна форма на МС;
 • Хора с МС на възраст над 60 години;
 • Мъже с МС;
 • Чернокожи и вероятно южноазиатци с МС;
 • Хора с висок процент на увреждане (например по скалата за оценка на неврологичния статус, позната като скалата на Куртске (EDSS) над 6, което се отнася за придвижване с помощни средства);
 • Хора с МС и придружаващи здравословни проблеми, като затлъстяване, диабет, заболявания на сърцето или белите дробове;
 • Хора с МС на модифициращи терапии (виж по-долу).

На всички хора с МС се препоръчва да следват насоките на Световната здравна организация за намаляване на риска от инфекция с COVID-19. Хората от по-високорисковите групи трябва да обърнат особено внимание на тези мерки.

Препоръчваме:

 • Спазвайте социална дистанция от поне 1.5 метра *** разстояние между вас и другите, за да се намали рискът от инфекция при кашляне, кихане или разговор. Това е важно да се спазва особено на закрито.
 • Нека носенето на маска бъде нормално за вас, докогато сте с други хора и се уверете, че я използвате правилно по тези инструкции.
 • Избягвайте места с много хора, особено на закрито. Ако това е невъзможно, уверете се, че носите маска и спазвайте социално дистанциране.
 • Мийте често ръцете си със сапун и вода или използвайте гел дезинфектанти или кърпички на алкохолна основа (70% алкохолно съдържание се счита за най-ефективно).
 • Не докосвайте очите, носа си и устата, освен ако ръцете ви не са чисти.
 • Покривайте устата и носа със сгънат лакът или кърпичка, когато кашляте или кихате.
 • Почиствайте и дезинфекцирайте повърхностите, които често докосвате.
 • Изгответе оптимални планове за здравни грижи посредством видеоконсултации и когато се налага лично посещение, съвместно с вашия личен лекар, невролог, терапевт или друг медицински специалист. Посещенията в здравни клиники и болници не трябва да се избягват, ако са необходими въз основа на вашите текущи здравни нужди.
 • Останете активни и се опитайте да участвате в дейности, които ще подобрят вашето психично здраве и благополучие. Насърчават се физически упражнения и социални дейности, които могат да се провеждат навън и на необходимата социално дистанция. 
 •  Вземете сезонната ваксина за грип там, където е налична, и насърчете семейството си да направи същото.

С пълната информация на английски език и с превода на български можете да се запознаете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

Oct-2020-MSIF-Global-advice-on-COV...
Oct-2020-MSIF-Global-advice-on-COV...

Коментари