Публикация

Седмица на лекарствената безопасност 2020 г. Вашето съобщение е от значение

Седмица на лекарствената безопасност 2020 г. Вашето съобщение е от значение

„Всяко съобщение е от значение!“ е темата на тазгодишната Седмица за лекарствената безопасност (2 - 6 ноември 2020 г.). Изпълнителната агенция по лекарствата се включва в кампанията, чиято цел е повишаване на осведомеността относно важността на съобщаването на подозирани нежелани лекарствени реакции чрез системата „жълта карта“.

Лекарствата са безопасни и ефикасни, но е възможно да настъпят странични ефекти

известни също като нежелани лекарствени реакции. Трудно е да се прогнозира кой ще получи такива, но е от съществено значение да бъде предоставена информация за всички потенциални рискове, включително и за начина на използване на медикаментите. 

 

Съобщаването помага да се установят нови нежелани реакции или неочаквани и сериозни проблеми, свързани с безопасността, както и да се получи допълнителна информация за известните ефекти.


Като съобщавате нежелани лекарствени реакции,

Вие можете да спомогнете за това лекарствата да станат по-безопасни

за всички хора, както и да помогнете на ИАЛ в дейностите, свързани с опазване на общественото здраве, изтъкват от агенцията.

 

Седмицата за лекарствената безопасност се отбелязва за пета поредна година.

 

Съобщавайте нежеланите реакции на Изпълнителната агенция по лекарствата:

Коментари