Публикация

Касата изпрати на БЛС предложенията си за промени в НРД

Касата изпрати на БЛС предложенията си за промени в НРД

На вниманието на колегите!


В Българския лекарски съюз постъпи предложението на НЗОК по Проект на договор за изменение и допълнение на НРД за МД 2020-2022 г. Публикуваме неговото съдържание (виж прикачения файл), за да се запознаете с

възможностите, които се предлагат за тестване на Ковид пациенти от ОПЛ

както и с предложената промяна в цената на клиничната пътека.

 

От НЗОК ни информираха, че при текстовете, в които е посочена сумата от 25 лв. е допусната техническа грешка и те трябва да се четат като 60 лв.

Прикачени файлове

Проект на НЗОК.pdf

Коментари