Публикация

Амброксол лекува остра кашлица, свързана с настинка

 Амброксол лекува остра кашлица, свързана с настинка

АМБРОКСОЛ влезе в гайдлайните на Немското Дружество по болести на дихателните пътища 

В резюме:

  •  Употребата на амброксол за самолечение при остра и подостра кашлица е част от насоките на Немското дружество по болести на дихателните пътища за диагностика и лечение на възрастни пациенти с кашлица.
  •   В своите препоръки авторите на насоките се позовават на проучване в съответствие с ДКП (Добрата клинична практика), както и на данни от реалния свят.
  •   Резултатите са показали, че симптомите бързо се подобряват във всички лекувани групи, въпреки че подобрението на пациентите, получавали плацебо, е било по-бавно и не толкова пълно.
  •   Честотата на повлияване при пациентите, лекувани с амброксол, е значително по-висока (89,6%), отколкото при лекуваните с плацебо (77,3%).

 

Мукосолван

 

Вижте ориналната публикация на български език тук

 


 MAT-BG-2000323/11/2020 

 

 

 

 

Коментари