Публикация

Първият виртуален Конгрес по Затлъстяване отчете: „Бариатричната хирургия добавя живот към годините и години към живота чрез подобряване на неговото качество”

Първият виртуален Конгрес по Затлъстяване отчете: „Бариатричната хирургия добавя живот към годините и години към живота чрез подобряване на неговото качество”

От 28 до 30 октомври 2020 г. се проведе първият по рода си виртуален Конгрес по Затлъстяване - Global Obesity Summit. Предвид сегашната ситуация с COVID-19, беше създадена специална платформа, чрез която лектори от цял свят успяха да поднесат по нов и интересен начин най-новата информация относно проблемите със затлъстяването, неговото влияние върху медицината през последното десетилетие, запознаха ни с новостите в патофизиологията на затлъстяването и с някои практически въпроси около лечението и превенцията му.
През първия ден в програмата бяха включени теми за по-добро разбиране на патофизиологията на процесите, които довеждат до натрупване на излишни килограми и оттам постепенно до появата на затлъстяване. През втория ден се наблегна основно на теми като усложненията на затлъстяването и по-конкретно на Захарния диабет тип 2.


Третия ден за нас, които работим върху тези проблеми в Центъра по Метаболитна и бариатрична хирургия във МБАЛ ВИТА, представляваше най-голям интерес, тъй като бяха засегнати едни от най-основните за нас теми, а именно - лечението и превенцията за затлъстяването.

В ерата на новите технологии, в бързо развиващия се и динамичен свят е много важно да разберем,че наднорменото тегло и последващото затлъстяване водят след себе си сериозни здравословни, финансови и лични проблеми, които за съжаление засягат милиони хора по целия свят, като в това число все повече влизат и млади хора, дори юноши и малки деца. Застоялият начин на живот и нездравословното хранене са в основата на тази глобална вече пандемия.
Относно лечението на Затлъстяването се разгледаха две основни насоки: Пероралната терапия като средство на избор и Бариатричната хирургия като „спасителен пояс” .
Пероралната терапия се предпочита при пациенти с Индекс на телесното тегло около 27-30, като средство на избор при условие, че хранителният режим и променената физическа активност не са дали необходимия резултат. От последния гайдлайн, публикуван от Канадския медицински университет, се препоръчва използването на три основни препарата: Орлистат, Налотраксон/Бупропион или така наречената МайСимба и Саксенда (Лираглутид).
Препаратите се изписват в определени дози и време на приемане при всеки пациент индивидуално. Ако обаче имаме пациенти с Индекс на телесното тегло над 30, с множество придружаващи заболявания, при когото медикаментозното лечение не е дало търсения резултат, се преминава към Бариатричната хирургия.
Сама по себе си Бариатрията е цяла наука, свързана с извършването на операции, които целят намаляване обема на стомаха или извършване на сложни връзки между стомаха и червата, като процедурата цели трайна редукция на тегло и възстановяване и запазване на теглото на пациента.
Д-р Джон Мортън е началник Отделeние за бариатрична и минимално инвазивна хирургия и професор в катедрата по хирургия в университета Йейл - САЩ. Той изказа мнение, че бариатричната хирургия е единствената хирургия, при която придружаващите заболявания са всъщност ПОКАЗАНИЕ за извършването на подобна процедура. Ролята, която има Бариатрията в лечението на затлъстяването, трябва все повече да заема челно място, особено при пациенти с Индекс на телесното тегло над 35.
Д-р Мортън допълва също важността както на медикаментозното лечение, така и на хирургичните методи, които все по-често се комбинират заедно с цел по-добър ефект.

 

ПОКАЗАНИЯ и Потенциални кандидати за Бариатрична операция са:

1. Лица с Индекс на телесното тегло между 35 -40 със поне едно основно придружаващо заболяване, свързано със Затлъстяването

2.Лица с Индекс на телесното тегло над 40 БЕЗ придружаващо заболяване

3.Лица с Индекс на телесното тегло над 35 със над 2 или повече придружаващи аболявания.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ за извършване на бариатрична хирургия са
на практика малко, като се имат предвид основно зависимост към алкохол, както и активно психични заболявания!!!


По официални данни броят на бариатричните операции се увеличава почти двойно с сравнение с данните преди около 7 години, като за сравнение през 2011 г. в Катедрата по хирургия в Университета в Йейл са извършени едва 170 операции, докато през 2017 г. те са над 280. Въпреки това, погледнато в световен план операциите са все още слабо разпространени. Съществуват различни видове операции, които според своята същност осигуряват различен процент на загуба на тегло след операцията.


Изводите, направени от Д-р Мартън са, че ползите след провеждане на Бариатричната хирургия са изключителни. Например Захарният диабет тип 2 трайно преминава в ремисия след редукцията на теглото, намаляват стойностите на артериалното налягане, като често пациентите преустановяват приема на антихипертензивните си препарати, подобрява се самочувствието и настроението, подобрява се чревният микробиом и не на последно място - променят се възгледите към храната, нейното приготвяне и консумиране.
Като обобщение на темата за бариатричната хирургия на Конгреса единодушно се прие изводът, че бариатричната хирургия добавя живот към годините и години към живота, чрез подобряване на неговото качество.
                                                                  Д-р Десислава Иванова – ендокринолог във ВИТА

Коментари