Публикация

Диспансерът за бъбречно трансплантирани пациенти продължава дейността си

Диспансерът за бъбречно трансплантирани пациенти продължава дейността си

През последните дни упорито се тиражира твърдението, че Клиниката по нефрология и трансплантация (КНТ), която е и единственият в България диспансер за бъбречно трансплантирани „ще бъде превърната в Ковид отделение“, с което стотици пациенти, които се нуждаят от грижите на екипа на Клиниката, ще останат без наблюдение и лечение.

Това твърдение категорично не отговаря на истината

по няколко причини:

 

  • Клиниката по нефрология и трансплантация не спира дейността си и не се превръща в отделение за лечение на пациенти с коронавирусна инфекция. Единствено помещенията, в които работи Клиниката, ще бъдат използвани за тези цели.
  • Целият екип на КНТ - всички лекари, сестри, санитари, ще продължат да работят в помещенията на Клиниката по нефрология, като за целта са определени достатъчно стаи и кабинети, които да отговарят на нуждите и потребностите на КНТ.
  • В този смисъл обвинението, че „единственото специализирано такова звено ще бъде унищожено във вида, в който съществува толкова години“, не отговаря на истината. Променено ще бъде мястото, на което функционира Клиниката по нефрология и трансплантация, но сърцевината на дейността й – лекарите и сестрите, които се грижат за пациентите, ще продължат да полагат грижи за тях при това в подходящи за целта, условия, в които е възможно да се изпълняват в пълен обем дейности и процедури, необходими за този тип пациенти (вкл. взимане на биопсични проби, плазмафереза и т. н.).
  • Що се отнася до твърдението, че има опасност от попадане на пациенти с КОВИД инфекция сред лекуващите се в КНТ заради промяната на местоположението й, то това твърдение е несъстоятелно, тъй като грижите за сигурността на пациентите на Александровска са еднакви във всичките й структури. Доказателство за това, че тези усилия дават резултат в една изключително трудна пандемична среда е фактът, че до този момент е избегнато сериозно разпространение на КОВИД инфекция, както сред служителите на болницата, така и сред пациентите.

За целия период на епидемията – от март до октомври,

Александровска болница не е прекратявала дейността си във всички структури на лечебното заведение

включително и грижите за пациенти с онкологични заболявания и редки болести, лекувани само тук. От самото начало е създадена организация за прием след осъществяване на бърз антителен тест, който през последната седмица е заменен с бърз антигенен тест (безплатен за пациентите на болницата). При регистриран положителен резултат от първоначалния тест на пациентите се взема проба за PCR за резултата, от който те изчакват в спешното отделение или в стаи тип „изолатор“, които всяка структура е обособила на територията, на която работи, включително и в Клиника по нефрология и трансплантация.

 

От началото на март 2020 г. Александровска болница е определена със заповед на министъра на здравеопазването за болница от първа линия за лечение на пациенти с коронавирусна инфекция. През целия период на епидемията, в зависимост от потребността от легла на територията на София-град и на цялата страна (над 47% от пациентите са от други населени места) трансформирани и пребазирани, и след това възстанови дейността си са последователно Клиника по кожни и венерически болести, Клиника по алергология, Клиника по обща и панкреатична хирургия (КОЧПХ), Клиника по урология, Клиника по хирургия.

 

Със заповед на министъра на здравеопазването от последните дни

леглата, които трябва да бъдат разкрити в Александровска болница, са вече 200

Това наложи последната промяна в дейността на част от клиниките на болницата – считано от петък (6.11.2020 г.) със заповед на изпълнителния директор Клиниката по кардиология се пребазира в Отделението по кардиология на Клиниката по пропедевтика на вътрешните болести, Клиниката по хирургия в КОЧПХ, Клиниката по нефрология и трансплантации в Клиниката по нефрология. Преди да бъде взето това решения бяха обсъждани различни възможности за разкриване на нови КОВИД легла при съхраняване пълната или частична дейност на Клиниките, но нито едно от тях не гарантираше сигурността на живота и здравето на пациентите им. На практика на етажа, на който е ситуирана КНТ са разположени 30 легла за лечение на пациенти с КОВИД инфекция в отделение на Клиниката по хирургия. Евентуалното оставане на място на Клиниката излага на неимоверен риск живота и здравето на трансплантираните пациенти.

 

Определянето на тези помещения, като отговарящи на потребността от легла (интензивни и неинтензивни) за лечение на пациенти с инфекция – в отделна сграда, с отделни входове, с налична реанимация е обмислено и обсъдено с началниците на тези Клиники и на общоболничен Медицински съвет, решение.

 

Считаме, че използването на една изключително тежка и предизвикателна за всички ни, ситуация за постигането на неясни лични, професионални или политически цели е безотговорно и опасно. Подобни действия водят до дезинформация и объркване сред пациентите на болницата и следователно излагат на реален риск живота и здравето им.


Затова на среща, инициирана от представители на трансплантираните пациенти (на 7 ноември), им бяха представени всички факти, свързани с пребазирането на Клиниката по нефрология и трансплантация и как тя ще продължи да функционира, като бяха показани и част от помещенията (болнични стаи, манипулационни и кабинети), в които ще продължи да работи тя.


Напомняме още веднъж, че екипът на Клиниката по нефрология и трансплантация може да бъде намерен на първия етаж (Клиника по нефрология) в сградата на Пропедевтиката на вътрешните болести, която се намира на входа на болницата от ул. „Св. Георги Софийски“ 1, Арката на „Александровска“, които са достъпни с градски транспорт (тролеи 2, 8 и 9, автобус 72, метро – станция Медицинска академия).

 

Телефони за контакт:


Началник клиника – 02/9230 539
Лекари/асистенти – 02/9230372
Манипулационна – 02/9230507
Канцелария – 02/9230 507

Направление за амбулаторно наблюдение на бъбречнотрансплантирани и реципиенти – 02/9230240
Приемно-консултативен кабинет – 02/9230 215

Коментари