Публикация

ВАЖНО за операциите при COVID-пациенти!

ВАЖНО за операциите при COVID-пациенти!

На важен детайл попаднаха специалистите от Клиниката по съдова хирургия на Военномедицинска академия (ВМА) по време на оперативна интервенция на пациент с доказана COVID-инфекция.


Медиците влезли по спешност в специално обособената операционна зала за работа с такива пациенти заради влошеното състояние на 58-годишен пациент с тежко протичане на инфекцията – с изразена дихателна недостатъчност, сатурация 75, с разгърната клинична картина на масивна двустранна пневмония, и придружаващи заболявания артериална хипертония и леко изразена сърдечна недостатъчност.


Диагностициран със силни болки и изстиване на десен долен крайник и е преценен от специалистите за спешно съдово реконструктивно лечение в неотложен порядък, поради напредващата клинична картина и риск от влошаване на здравословното състояние.

Проведохме обсъждане на спешен колегиум, където бе предложен сценарий за интраоперативно лечение, въпреки тежкото общо състояние на болния. А целта е ясна – предотвратяване на евентуална ампутация, казва д-р Светозар Марангозов.

Операцията продължава около 1,5 часа при спазване на всички протоколи за защита на болния, персонала

и недопускане на разпространението на опасната инфекция в лечебното заведение.

Заради оскъдния опит в операциите на болни с доказан COVID-19 и сложността на ситуацията, произтичаща от общото състояние на болния, медиците действат по индивидуален алгоритъм за оперативни интервенции в такава ситуация.


"По време на операцията отстранихме тромботичните маси от магистралната артериална мрежа на десния долен крайник и възстановихме кръвотока. Но нещо много важно ни направи впечатление –

пациентът не се повлияваше от стандартните дозировки на кръворазреждащи медикаменти

използвани при други подобни случаи, без наличието на COVID-инфекция", обяснява още специалистът.


Това налага използването на

иновативен подход за овладяване на ситуацията

и прилагане на много по-високи дози кръворазреждащи средства с цел лечение и профилактика на съдови усложнения от подобен тип при тези болни.

 

И след самата операция пациентът приема много високи дози антикоагуланти и съдоразширяващи средства, като състоянието му е стабилно благодарение на интердисциплинарната екипна работа във ВМА.


Екипът на Клиниката по съдова хирургия, ръководена от проф. Кузман Гиров, е в процес на

разработване на алгоритъм за работа при такива болни

с цел профилактика и лечение в хирургичните клиники, както и подобряване на качеството на предоставяната медицинска грижа.

Коментари