Публикация

Кой може да дари плазма за болни от COVID-19?

Кой може да дари плазма за болни от COVID-19?

Всеки преболедувал COVID-19, на възраст от 18-65 г., може да стане дарител на реконвалесцентна плазма и по този начин да помогне на други заразени да живеят.


За да го направите, трябва да имате документирано ПОНЕ едно от следните доказателства за преболедуване от COVID-19:

  • Положителен PCR-тест от дата...
  • Положителен серологичен тест (наличие на антитела) от дата...
  • Рентгенови данни за COVID-специфична пневмония ДА/НЕ
  • Епикриза за проведено болнично лечение на COVID-19 инфекция ДА/НЕ


Всеки дарител декларира, че няма данни за наличие на активна COVID-инфекция в момента:

  • Наличие на отрицателен РСR-тест от дата...
  • Изминали са 28 дни от пълното ми възстановяване ДА/НЕ
  • Нямам субективни оплаквания, характерни за COVID-19 ДА/НЕ
  • Изминали са 2 седмици от приема на медикаменти, назначени по време на боледуването ДА/НЕ
  • През последните 14 дни нямам контакт с активно болни ОТ COVID-19 ДА/НЕ

Продължителността на целия процес по снемане на анамнеза, диагностика и даряване на плазма отнема около 60-90 минути

На всеки дарител се прави предварителна картотека на място във ВМА и изследване за наличие на антитела и се определя удобно за дарителя време, в което да дари. Изготвянето на график е с цел да се избегне струпването на хора и образуване на опашки.


За повече информация: 02/ 92 25 506

Коментари