Публикация

Утвърждават нов медицински стандарт по инфекциозни болести

Утвърждават нов медицински стандарт по инфекциозни болести

На сайта на Министерството на здравеопазването е публикуван за обществено обсъждане проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт по инфекциозни болест. Той е изготвен в изпълнение на чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

Целта

му е да осигури високо качество на дейностите в обхвата на тази медицинска специалност чрез изисквания за въвеждане и поддържане на основна интегрирана система за медицински грижи и лечение на пациентите, посредством приложение и осъществяване на постоянен, непрекъснат и неограничен достъп до медицинска помощ и осъществяване на навременни, качествени и квалифицирани диагностично-лечебни дейности в обхвата на специалността, се посочва в мотивите към проекта.


Подробности четете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

infeciozni_bolesti.pdf
infeciozni_bolesti_-_m.pdf

Коментари