Публикация

Утвърждават нов стандарт по гръдна хирургия

Утвърждават нов стандарт по гръдна хирургия

На сайта на здравното министерство е качен за обществено обсъждане проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт по гръдна хирургия.


Той е изготвен в изпълнение на чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

Основната цел на медицинския стандарт „Гръдна хирургия“ е установяването на критерии за качество на оказваната медицинска помощ

и гарантиране на достъпа до нея чрез регламентиране на дейността на лечебните заведения в обхвата на тази медицинска специалност, изискванията към персонала, структурите, оборудването.

Значимостта на този медицински стандарт се обуславя от водещата роля на белодробната патология в заболеваемостта и смъртността

сред населението на България, което определя и превръщането ѝ в значим социален и финансов проблем за страната. В този смисъл от съществено значение е не само белодробната патология, която изисква консервативно лечение, но и заболяванията, които се лекуват основно по оперативен път и са предмет на гръдната хирургия, се посочва в мотивите към проекта.


Освен болести на белия дроб, обект на лечение в обхвата на Гръдната хирургия са и някои заболявания на гръдната стена, медиастинума, плеврите, хранопровода, диафрагмата, както и гръдната травма.

Медицинският стандарт по „Гръдна хирургия“ е структуриран в три основни части

отнасящи се до общата характеристика, изискванията към лицата, осъществяващи професионална дейност по специалността и изисквания за осъществяване на дейността по специалността.


Подробности четете в прикачените файлове.

Прикачени файлове

gradna_hirurgiya.pdf
gradna_hirurgiya_-_m.pdf

Коментари