Публикация

НЗОК удължава служебно протоколите на хронично болните

НЗОК удължава служебно протоколите на хронично болните

Националната здравноосигурителна каса удължава служебно срока на валидност на протоколите за скъпоструващо лечение на хронично болни пациенти.

От касата вече са изготвили условията и реда за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни

за специални медицински цели, които са заплащани напълно или частично от осигурителния фонд.

Мярката цели да облекчи достъпа до лекарствена терапия

на здравноосигурените български граждани с хронични заболявания, както и да осигури свободен коридор за медицинска консултативна помощ за пациентите с остри състояния по време на въведената извънредна епидемична обстановка, посочват от НЗОК.

 

Тя влиза в сила от 16 ноември.

 

Подробности четете в прикачения файл.

Прикачени файлове

Условия и ред за отпускане на лека...

Коментари