Публикация

Проект на анекс към НРД 2020-2022

Проект на анекс към НРД 2020-2022

На вниманието на колегите!

 

В БЛС постъпи предложението на НЗОК по Проект на договор за изменение и допълнение на НРД за МД 2020-2022 г. и Проект за изменение и допълнение за Методиката за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнителите на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на обявената епидемична обстановка.


В проекта за Анекса към НРД 2020-2022 се вижда, че

 

от НЗОК предлагат промяна на цената на PCR тестовете, чийто размер към момента е 60 лв.

 

В каква посока (нагоре или надолу) ще бъде промяната обаче, от Касата не посочват.


Подробности четете в прикачения файл.

Прикачени файлове

1534(2).pdf

Коментари

§ 1.
Член 223з, 
ал 1:
1.Защо само когато са въведени противоепидемични мерки на територията на цялата страна? Знаем ли достатъчно за вирусът, за да определяме неговото място в диференцианата диагноза?
2.Защо PCR е ВСМДИ? Кой е критерият?
Ал 2 не е формулирана като помощен алгоритъм на ОПЛ, а като инструмент за репресия върху ОПЛ. При проверка от страна на РЗОК, служител без опит в диагностика и лечение на ковидпациенти ще търси: 
а)“епидемична анамнеза”
б)”обсъждане със ЗОЛ”
в) ще интерпретира по свое разбиране “новопоявил се”? 
ал. 3:
След като ОПЛ не издава МДД за PCR на доказани с антигенен тест, приемаме ли бързия антигенен тест като достатъчно доказателство за ковид19 без да е необходимо потвърждение с PCR?
Член223к:
След като при диагноза Z71.9 не е необходим pодпис на пациента, АЛ може да бъде САМО В ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ.

Умолявам преговарящите от страна на БЛС добре да оглеждат данайските дарове на НЗОК. Вероятно поради недоглеждане в последния Анекс от м. юли се допусна абсурдът по КП 104 за фарингит и температура и за 3 дни престой в инфекциозните отделения да се заплащат 1200 лева, а за болните с КОВИД-пневмонии във вътрешните и пулмологичните отделения с КП 39 (и 48)да се дават 430 лв по-малко.
Предлагам също да се изчистят и други несправедлкви пунктове, от които страдат по-малките болници, които лекуват КОВИД, но не разполагат с Интензивни отделения . При тях при влошаване на болен и необходимост от дихателна реанимация, посленият бива превеждан в друга болница, разполагаща с необходимите условия за такава. Но това превеждане им се брои за рехоспитализация в друго ЛЗ, съответно перстоят на болния, независимо от продължителността му, не се заплаща на малката болница. В условия на пандемия това не бива да се случва, тъй като малките болници и без това страдат от хроничен недоимък на средства, до тях често не достигат дарения и други допълнителни средства, а разходите за предпазни облекла и дезинфектанти са немалки.