Публикация

Фармацевтите са против продажбата на лекарства в супермаркети и бензиностанции

Фармацевтите са против продажбата на лекарства в супермаркети и бензиностанции

Позиция на Българския фармацевтичен съюз по повод предложения на БЛС за лекарствоснабдяването в условията на COVID пандемия:

 

Приветстваме предложението на Българския лекарски съюз (БЛС) за приемане на нормативни промени за поощряване на разкриването на повече денонощни аптеки в България. Такава промяна може да бъде

осигуряването на допълнителни 1000 лв. от бюджета за всяка аптека, която стане денонощна

(за времето на пандемията), по аналогия на допълнителното заплащане за личните лекари, които им бяха обещани като стимул, за да преглеждат пациентите си с COVID-19. В случай, че говорим за дългосрочно решение, осигуряването на денонощни аптеки би могло да се гарантира от бюджета на НЗОК, което най-накрая би легитимирало ролята на аптеките като здравни заведения, каквито са всъщност по закон, а по-важно – и по мисия, както стана ясно в условията на пандемията от COVID-19.


Що се отнася до предложението да се промени начинът на отпускането на лекарствени продукти без лекарско предписание (т.нар. ОТС-лекарства), считаме, че

в тази ситуация не е необходимо да се либерализира още повече фармацевтичният пазар

като се предлагат лекарства в супермаркетите и бензиностанциите, и че тази мярка няма да спомогне за осигуряване на правилна фармацевтична грижа. В тези обекти пациентите няма да имат достъп до фармацевтична консултация, а безконтролната употреба на лекарства без лекарско предписание може да бъде опасна за тяхното здраве. Регулаторите са категорични, че ОТС-лекарствата трябва да се отпускат с подходящите съвети за дозирането им, лекарствени взаимодействия и противопоказания и имат потенциала да вредят при нерационалната им употреба. За тази опасност многократно предупреди и министърът на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов в свои медийни изяви.


Споделяме мнението на ръководството на БЛС, че е от изключителна важност цялата здравна система да работи заедно и всички усилия и ресурси да бъдат насочени към преодоляване на кризата. В тази връзка, напомняме за

възможността лекарите да предписват лекарства по международното им непатентно наименование

(т.нар. генерично предписване), която е широко възприета в ЕС практика, улесняваща пациентите и фармацевтите в осигуряването на необходимите лекарства. Точно сега е подходящият момент и за въвеждане на генерична замяна при някои лекарства. При генеричната замяна фармацевтите заменят със съгласието на пациента един предписан продукт с друг лекарствен продукт със същото лекарствено вещество, същите, като предписаната лекарствена форма и количество в дозова единица. Генеричното заместване е обичайна практика в другите държави, то води до спестяване на значителни публични ресурси, а в условията на пандемията ще помогне да се ограничат максимално контактите на пациентите с повторни посещения при медицински специалисти или аптека за намиране на предписаната търговска марка.

В търсене на най-добрите решения за преодоляване на кризата

свързана с COVID-19, сме готови да споделим и успешни практики от други държави, в които за по-успешна борба с пандемията бяха разширени правомощията на фармацевтите по отношение на поставяне на ваксини, предписване на определени лекарства и др.


В модерната медицина в центъра на здравеопазването стоят не медицинските специалисти, а пациентите. Всички медицински специалисти следва да работят в пълноправно сътрудничество, още по-единни, ориентирани към една единствена цел – успешно справяне с пандемията от COVID-19. Всеки един от нас (лекар, фармацевт или специалист по здравни грижи) да работи според компетенциите си, дадени от нормативната уредба, морала и мисията на професията си, с доверие към способностите на останалите участници в здравеопазването, и не на последно място – колегиалност и професионализъм. Това очакват от нас българските граждани и това са заслужавали винаги, но още повече в този труден момент.


Управителен съвет на Български фармацевтичен съюз

 

Коментари