Публикация

НЗОК изплати на болниците част от надлимитната дейност за 2015 г. и 2016 г.

НЗОК изплати на болниците част от надлимитната дейност за 2015 г. и 2016 г.

Националната здравноосигурителна каса е изплатила 10 993 089 лв. на 55 лечебни заведения за болнична медицинска помощ. Средствата са за отчетена, но незаплатена дейност за периода на 2015 г. и 2016 г., уточняват от фонда.

Плащанията са направени към 13 ноември 2020 г.

съгласно „Условия и ред в изпълнение на § 1, ал. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г., определени съвместно между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз.

 

Очаква се болниците да получат общо до 75 млн. лв. от тазгодишния бюджет на Касата за покриване на неизплатената си надлимитна дейност от посочените две години.

Коментари

Тези средства от направените икономии за 2020 г.  ли са благодарение на COVID- 19?