Публикация

Шуслеровата биохимична терапия генерира бърз имунен отговор при вирусни и бактериални инфекции

Шуслеровата биохимична терапия генерира бърз имунен отговор при вирусни и бактериални инфекции

Шуслеровите соли са минерални соли, произведени по хомеопатичен принцип, действащи посредством активните и биодостъпни наночастици на солта, които преминават безпрепятствено през клетъчната мембрана. На ниво биохимия на клетката се променя генната експресия в посока подобряване на клетъчното хранене, повишаване на клетъчната устойчивост, подобряване на специфичната функционална активност на клетката. Биохимичните минерални соли на д-р Шуслер разгръщат своя ефект като функционален агент в междуклетъчната течност (извънклетъчно), върху клетъчната мембрана или директно в самата клетка (вътреклетъчно).

Научни разработки доказват практическия опит, натрупан досега

Първо предварително научно изследване на биологичните ефекти на Шуслерова сол №3 Ferrum phosphoricum D12, проведено от екип на Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика, към Медицински университет-Варна¹‐², разглежда изменението на клетъчната пролиферация и генната експресия при макрофаги и преадипоцити след внасяне на Шуслерова сол №3. Целта на изследването е да се отчете ефектът на Шуслерова сол №3 при миши клетъчни линии на макрофаги и преадипоцити в отсъствие на оксидант и възпалителен стимул.

Подробно представяне на самото изследване от един от неговите автори можете да видите в лекторския клас в трети модул на Онлайн академията по Шуслерова терапия. Онлайн академията по Шуслерова терапия се организира от Немската академия по хомеопатия и природолечение (DAHN) - курсът на обучение е безплатен. Провежда се дистанционно в 12 модула и 12 теста, достъпни във всеки момент.

Какви са резултатите на българските изследователи?

 • Ferrum phosphoricum стимулира значимо клетъчната пролиферация и при двете клетъчни линии. Ефектът на Шуслерова сол №3 напълно се откроява от този на placebo контролната група.
 • Ferrum phosphoricum индуцира генната експресия на белтъка феритин, отговорен за свързването на свободното вътреклетъчно Fe2+ и при двете клетъчни линии. Нивата на феритин се увеличават в отговор на повишаващите се вътреклетъчни нива на Fe2+.
 • Значими изменения в нивата на трансфериновия рецептор, който се повишава при дефицит на Fe2+, в клетките не са отчетени. В същото време е наблюдавано повишение в генната експресия на Ireb2 желязо-чувствителен елемент-свързващият транскрипционен фактор, отговорен за повишаването на феритиновите нива при повишаване на вътреклетъчната Fe2+ концентрация. Подобни наблюдения подсказват за потенциалната способност на Шуслерова сол №3 да стимулира навлизането на Fe2+ в клетките.
 • Ferrum phosphoricum D12 стимулира генната експресия на антиоксидантния ензим глутатион пероксидаза при макрофаги, а при преадипоцити - ензима глутамат-цистеин лигаза, отговорен за синтезата на глутатион – кофактор на глутатион пероксидазата. Тези резултати предполагат един от възможните механизми, чрез които Шуслерова сол №3 стимулира клетъчните антиоксидантни защитни механизми. Така тя би подготвила клетките, като ги направи по-устойчиви при бъдещо развитие на оксидативен стрес, съпътстващ неминуемо процеса на възпаление.
 • Ferrum phosphoricum D12 стимулира генната експресия на контролиращите клетъчния имунен отговор провъзпалителни цитокини IL-1b при макрофаги и TNF-α, IL-6 при преадипоцити.
 • Ferrum phosphoricum D12 стимулира генната експресия на ензима NADPH оксидаза, участващ в генерирането на пероксидни радикали при процеса на респираторен взрив – защитен механизъм при бактериална инфекция.

Заключения: Биологичните ефекти на Ferrum phos D12, наблюдавани в изследването на българските учени, са

показателни за имуностимулиращия потенциал, който притежава Шуслерова сол №3.

Имуностимулираните клетки са с повишена адаптивност и способност да генерират по-бърз, адекватен имунен отговор при възникване на вирусна или бактериална инфекция.

 

Заключенията на екипа учени от МУ – Варна отдавна са емпирично наблюдавани в общата терапевтична практика. Шуслерова сол №3 е популярна като биохимично лекарествено средство:

 • При първи стадий на всички възпалителни заболявания, протичащи със субфебрилна температура;
 • За укрепване на имунната система;
 • За първа помощ при наранявания;
 • При желязодефицитна анемия, включително и като добавка към железни препарати за по-стигане на оптимално усвояване на желязото.
 • За подобряване на кислородното насищане на тъканите – при нарушено кръвооросяване, мускулна треска, намалена концентрация и умора, вследствие на хипоксия в организма, нарушено кръвоснабдяване на ухото и вестибуларния апарат с шум в ушите и световъртеж;
 • За регулиране на чревната моторика – чревната мускулатура се нуждае от кислород по време на перисталтика (диария, запек) и др.

Включете се в Онлайн академията по Шуслерова терапия

Включете се в безплатния онлайн курс на Немската академия по хомеопатия и натуропатия, за да научите всички възможности от приложението на Шуслеровите соли в терапевтичната практика.

 

Учете онлайн в удобно за вас време и вземете сертификат за Шуслеров терапевт от Немската академия по хомеопатия и природолечение (DAHN).

Всички лектори са сертифицирани преподаватели към Немската академия по хомеопатия и природолечение (DAHN): д-р Нонна Петрова - педиатър, лекар хомеопат и управител на Алпен Фарма България; доц. д-р Мария Папазова - специалист по интегративна медицина и Шуслеров терапевт; д-р Василка Юрукова – специалист по вътрешни болести, лекар хомеопат и Шуслеров терапевт; д-р Георги Хаджиев – лекар хомеопат и Шуслеров терапевт, д-р Димитър Янев - УНГ специалист, лекар хомеопат и Шуслеров терапевт; д-р Искра Капинчева - лекар хомеопат и Шуслеров терапевт; гл.ас. Оскан Тасинов, д.б. - преподавател в МУ – Варна; магистър-фармацевт Антон Вълев.

 

1/ Oskan Tasinov, Yoana Kiselova-Kaneva, Desislava Ivanova, Milena Pasheva, Deyana Vankova, Diana Ivanova - Department of Biochemistry, Molecular Medicine and Nutrigenomics, Medical University “Prof. Dr. P. Stoyanov”, Varna, Bulgaria

2/ Oskan Tasinov - Ferrum phosphoricum D12 treatment affects J774A.1 and 3T3-L1 cells proliferation and gene expression of inflammation, oxidative stress and iron metabolism related proteins; 4th HRI International Homeopathy Research Conference, London, 2019

Коментари