Публикация

Районната каса в Плевен дължи 2 млн. лв. на болниците за юни и юли

Плевенската районна здравноосигурителна каса дължи на болниците в областта към 2 млн. лв., като те са за доплащането от 20% за месеците юни и юли.


Това съобщи директорът на РЗОК-Плевен Мартин Митев.

За деветте месеца касата е платила на всички договорни партньори, освен на болниците.
Очаква се Министерството на финансите да реши през ноември да се извършат две плащания на болниците, за да може след Нова година регулярното изплащане на средства да се възстанови.

Районната каса се е разплатила и с изпълнители от първичната извънболнична помощ, като те са получили 4 012 835 лв. Специалистите от извънболничната помощ също са получили парите си за деветте месеца, като те са в размер на 4 405 564 лв. На стоматолозите в областта са преведени 2 237 585 лв. На медико-диагностичните лаборатории са изплатени 1 594 302 лв., а на аптеките, които работят по договор с касата - 11 074 710 лв.

Мартин Митев съобщи, че за деветте месеца инспекторите на РЗОК са направили 687 проверки, като 362 са приключили и то с налагане на санкции.

Най-много инспекции са направени на личните лекари - 213. Сумата по издадените и връчените наказателни постановления е в размер на 167 245 лв.

Контролните екипи на здравната каса са констатирали и неправомерно получени суми в размер на 76 207 лв., за което са издали 102 протокола. 31 от тях са съставени на лични лекари в областта, 6 на специалисти от извънболничната помощ, 12 на стоматолози, 33 на аптеки и 20 на болници.


Коментари