Публикация

Проучването DA VINCI

Проучването DA VINCI

Цели

Да се предоставят съвременни данни за прилагането на Eвропейските насоки за липидопонижаващи терапии (LLT) в различни условия и популации, и как това влияе на постигането на целевите нива на липопротеините с ниска плътност (LDL-C). Наблюдателно проучване в 18 страни с пациенти на LLT лечение за първична или вторична профилактика в първична или вторична помощ в цяла Европа. Основна цел е постигането на таргетните нива за LDL-C на Европейското дружество по кардиология (ESC) / Европейското дружество по атеросклероза (EAS), основаваща се на риска през 2016 г., Постигането на целта за 2019 г. също е оценено.

Заключение

•      Съществуват пропуски между насоките на ESC / EAS и клиничната практика за регулиране на нивата на липидите в цяла Европа, като само 54% от пациентите постигат целевите нива за LDL-C, на база на риска за 2016 г.

•      Тези пропуски се задълбочават от насоките за 2019 г., като само 33% от всички пациенти в DA VINCI проучването постигат по-ниски целеви нива за LDL-C за 2019 г.

•      Умерено интензивната монотерапия със статин е най-често използваната LLT във всички рискови групи, включително при пациенти с висок риск.

•      Рядко се използват комбинирани терапии при пациенти с много висок риск

•      Дори след оптимизиране на статиновата терапия, нивата на LDL-C останаха над 2,0 mmol /L

•      Прилагането на насоките от 2019 г. изисква промяна в практиката, особено сред много рискови пациенти, за които целта LDL-C от <1,4 е постигната само при 18% от пациентите.

 

Литература:

Ray K.K. et al. European Journal of Preventive Cardiology 2020. doi:10.1093/eurjpc/zwaa047

Коментари