Публикация

Анекс към НРД за медицинските дейности 2020-2022

Анекс към НРД за медицинските дейности 2020-2022

На вниманието на колегите!
 
В прикачените файлове

 

може да видите Анекса към НРД за МД 2020-2022 г., както и Методиката за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК

 

на изпълнителите на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности, за работа при неблагоприятни условия по повод на обявената епидемична обстановка.
 

Прикачени файлове

анекс.pdf
методика.pdf

Коментари