Публикация

"Пика" (Pica) – хранителното разстройството, при което човек яде неядливи предмети и вещества

"Пика" (Pica) – хранителното разстройството, при което човек яде неядливи предмети и вещества

Какво характеризира това разстройство

 

Терминът „Пика“ произхожда от латинската дума (Pica), която означава „сврака“. Именно от там идва и названието на разстройството, тъй като птиците свраки са известни с необичайното си хранително поведение – ядат почти всичко.

 

В народните поверения битува митът, че свраките отнасят всякакви лъскави предмети, от където произлиза и прозвището – „краде като сврака“. В публикация на „Дейли телеграф”, екип от британски учени доказват, че за разлика от популярното схващане, свраките не крадат лъскави предмети. Всъщност, те дори се плашат от непознати за тях лъскави неща, което развенчава мита за навиците им.

 

Из хрониките на болестта

 

Пика е специфично хранително разстройство, характеризиращо се с нездрав апетит към вещества и предмети, които до голяма степен са без хранителна стойност. Това състояние е описано още в древността от най-великия лекар на Античността – Хипократ.

В латинските летописи от 13-ти век, се срещат текстове от гърци и римляни за Пика. В медицинските текстове Пика не е разглеждана до 1563 г. Изследванията върху хранителните разстройства от 16 до 20 век сочат, че през това време Пика се е разглеждала по-скоро като симптом на други разстройства, отколкото като самостоятелно разстройство.

 

Историята ни отвежда и при култури, в които според лечебни и религиозни вярвания последователите им са изпълнявали ритуали, поглъщайки различни неща. Пример за това е консумацията на глина (геофагията) сред робското население в южната част на САЩ през 1800 г.

 

Пика може да бъде разгледана и като културна практика, която не е свързана с дефицит или разстройство на личността. Културата като рисков фактор е очевидна в няколко африкански страни, където Пика е най-често срещана сред африканските жени и деца. Нигерийско проучване предоставя данни, според които 25% от юношите и 46% от децата в Замбия; 8,1% при бременни афро-американски жени в САЩ и 8,8%  бременни жени в Саудитска Арабия са ангажирани с Пика. Това проучване, също така,  прави връзка между Пика и дефицита на желязо и цинк (Ibrahim, 2013). В случай че Пика намира духовна, лечебна или социална стойност в дадена култура, то тя не се квалифицира като разстройство по критериите на диагностично и статистическия наръчник на психичните разстройства (DSM-5).  

 

Съществуват и данни от проучвания върху възрастни лица с интелектуални затруднения, живеещи в институции, които страдат от хранителното разстройство.

В наши дни разстройството първоначално е било класифицирано в категорията „нарушения на храненето в кърмаческа и ранна детска възраст“ според (DSM-5). А впоследствие психиатрите диагностицират разстройството и при хора от други възрасти.

 

Признаци и симптоми на разстройството

 

При много от хората, ангажирани с Пика, се наблюдават симптоми на недохранване (Анорексия). Сред симптомите са и недостиг на минерали, нездрави нокти и коса, загуба на тегло. Те са изложени на по-висок риск от по-сериозни здравословни проблеми като коремна болка и обтурация (запушване) на дебелото черво, увреда на зъбите.

 

Пика е свързана и с различни психични и емоционални разстройства, стресори като: емоционална травма, отсъствие на майката от живота на детето, семейни проблеми, неглижиране на децата от страна на родителите, липсата на надзор. Злоядото дете, което не се храни достатъчно, може да опита да яде нехранителни вещества. Също като фактор за проява на хранителното разстройство, може да се яви бременността и дезорганизираната семейна среда около родилката.

 

Пика наподобява модела на поведение – „тревожност – облекчение – тревожност“, който е честа практика при страдащите от тревожни разстройства. Типичен пример за това е, поведението на възрастен мъж, с нисък до нормален коефициент на интелигентност, който яде стъкло, в отговор на високо вътрешно ниво на тревожност, която според него бива овладяна след изяждането на стъклена чаша.

 

Подобно на тези с ОКР (обсесивно-компулсивно разстройство), хората с интелект в норма, страдащи от Пика осъзнават поведението си, въпреки че то е нездравословно и нелогично. Понастоящем диагнозата не се класифицира като симптом или спецификатор на ОКР, въпреки че е предложена като част от прекласификациите на (DSM-5). Пример за това е бременна жена с обсесивно-компулсивно разстройство, чиято единствена проява на Пика е консумацията й на суров ориз по време на трите си бременности, което е довело до дискомфорт в червата й.

 

Според изследователски екип от Турция, повечето случаи, касаещи запушване на дебелото черво, са свързани с Пика. Типичен пример за това е младо момиче от бедно семейство, което е страдало от запек и запушване на дебелото черво, в резултат на консумация на камъни.

 

Пика може да се срещне и при някои животни като кучета и котки.

 

Причини за разстройството

 

Според (DSM-5), недостигът на минерали, понякога се свързва с Пика, но рядко се откриват биологични аномалии. Според медици и биолози, хората, засегнати от форми на Пика, като геофагия, пагофагия и амилофагия, са по-склонни към анемия: имат ниска концентрация на хемоглобин в кръвта си, по-ниски нива на червените кръвни клетки (хематокрит). Също така е наблюдаван дефицит на цинк в плазмата.

 

Наред със здравословните проблеми, сред причините за болестта се нарежда и ниското ниво на образование, като и двете са пряко свързани с лошия социално-икономически статус на хората.

 

Пика често съпътства и други разстройства. Наблюдава се и при:

 • Деца с разстройства от аутистичния спектър;
 • При институционализирани деца и възрастни с умствена изостаналост;
 • При неврологични разстройства (като синдром на Kleine-Levin);
 • Мозъчна увреда;
 • Анорексия нервоза;
 • Шизофрения;
 • При несуицидно самонараняване;
 • Обсесивно-компулсивно разстройство;
 • Разстройство на импулсния контрол;
 • При някои бременни жени.

Диагностициране на разстройството

 

Пика се диагностицира при определени критерии, изложени в диагностичното и статистическо ръководство на психичните разстройства – пето издание (DSM 5).

 

Критериите са както следва (APA/американската психиатрична асоциация/, 2013):

 • Продължително ядене на нехранителни предмети и нехранителни вещества за период от поне един месец;
 • Хранене с нехранителни предмети и вещества, и това поведение да е неподходящо за нивото на развитие на индивида, ангажиран с тази практика;
 • Хранителното поведение да не е част от културно утвърдена традиция или социално нормативна практика.

Подвидовете Пика се характеризират с консумираното вещество:

 • Сапун
 • Гипсокартон;
 • Боя;
 • Акуфагия (остри предмети);
 • Амилофагия (пречистено нишесте, като от царевица );
 • Каутопирейофагия (изгорени кибрити);
 • Кониофагия (прах);
 • Копрофагия (изпражнения);
 • Еметофагия (повръщане);
 • Геомелофагия (сурови картофи);
 • Геофагия (земя, почва, глина, креда);
 • Хиалофагия (стъкло);
 • Литофагия (камъни);
 • Металофагия (метал);
 • Мукофагия (слуз);
 • Пагофагия (лед);
 • Пламбофагия (олово);
 • Трихофагия (коса, вълна и други влакна);
 • Урофагия (урина);
 • Хематофагия ( вампиризъм ) (кръв);
 • Ксилофагия (дърво или хартия);
 • Себеканибализъм (хранене с части от тялото, като вътрешността на бузата или кожички)

Не следва да се пренебрегва опасността от интоксикация при деца с Пика, което може да доведе до увреждане както на физическото, така и на психическото развитие.

 

Лечение на разстройството

 

Към настоящия момент Пика не е обект на задълбочено изследователско проучване. При лечението на Пика се прилага когнитивно-поведенческата терапия (КПТ) и семейната терапия, които се използват за лечение на хранителни разстройства.

 

При хората с интелектуални затруднения и увреждания в развитието, включително такива с аутизъм и други разстройства, успешно се прилага приложен поведенчески анализ.

 

Лечението на дефицита на желязо, може да се повлияе чрез прием на добавки с желязо или чрез промени в диетата по препоръка на лекар. Що се отнася до психогенната причина за Пика, психиатрите прилагат терапия по схема с медикаментите (SSRIs), които дават положителен ефект. До прием на лекарства се стига, едва когато се изключат всички непсихогенни причини, касаещи случая.

 

Когато има краткотрайни прояви на Пика при деца, не се прилага веднага медикаментозно лечение. Необходимо е да се наложи като първа мярка по-строг надзор над детето, с оглед да се гарантира неговата безопасност и нормално развитие.

 

Автор: Стоян Петров, психолог

Снимка: Pinterest

Коментари