Публикация

Отбелязваме Световния ден за борба срещу СПИН

Отбелязваме Световния ден за борба срещу СПИН

183 нови случая на ХИВ у нас от началото на годината


За поредна година международната общност отбелязва 1 декември – Световен ден за борба срещу СПИН. Тази година той е под надслов „Глобална солидарност, гъвкави услуги“.


Въпреки че светът е постигнал значителен напредък от края на 90-те години на миналия век,

 

ХИВ продължава да бъде един от основните глобални проблеми в областта на общественото здраве


По данни на СЗО близо 38 млн. души в света живеят с ХИВ/СПИН, като броят на новоинфектираните лица през 2019 г. е 1,9 млн., а смъртните случаи са 690 000. Данните показват, че в световен мащаб близо 68% от инфектираните получават антиретровирусна терапия. У нас 98% от хората с ХИВ/СПИН са включени на терапия, информира Министерството на здравеопазването.


В България от 1986 г. до 25.11.2020 г. са регистрирани общо 3 467 души с ХИВ инфекция. От началото на 2020 г. са открити нови 183 ХИВ-позитивни лица. Запазва се тенденцията от последните години броят на новоинфектираните мъже да е многократно по-голям от този на новозаразените жени. Съотношението мъже/жени и през настоящата година продължава да нараства - 5.5:1 (85% мъже и 15% жени).


По предварителни данни в страната

 

над 207 035 души са изследвани за ХИВ през първите десет месеца на годината

 

като от тях около 3000 са го направили в КАБКИС.

 

По път на инфектиране се запазва тенденцията от последните години. И през настоящата година близо 89% от новите случаи с ХИВ-инфекция са се заразили по сексуален път (46% са мъже, които са имали сексуални контакти с други мъже, и близо 43% са лица с хетеросексуални контакти). От всички новорегистрирани близо 9% са инфектирани при инжекционна употреба на наркотици.


И тази година най-засегната е възрастовата група 30-39 г.

 

(33%), следвана хората на 20-29 г. (28%) и 40-49 г. (25%). Данните показват, че близо 60% от новите случаи са във възрастовата група 30-50 г.


Географското разпространение показва, че по-голямата част от новоинфектираните с ХИВ са предимно в големите градове: София град – 40% (74 души), в Област Варна – 14% (25 души), Пловдив – 9% (17 души), Русе – 4% (7 души) и в останалите под 3%.
Министерство на здравеопазването осигурява безплатна антиретровирусна терапия на всички нуждаещи се, независимо от техния здравноосигурителен статус. Прилагането на антиретровирусната терапия удължава живота на пациентите и подобрява качеството им на живот. Към 31 октомври 2020 г. общо 1 809 души с ХИВ се проследяват в петте сектора за лечение на пациентите с ХИВ/СПИН, а 1 769 (98%) от тях получават съвременна антиретровирусна терапия.


Дейностите за

 

превенция на ХИВ сред хора от уязвимите групи

 

се предоставят от неправителствени организации, с които МЗ е сключило договори след проведен конкурс.


За първото полугодие на 2020 г. екипите на НПО са достигнали до общо 2 053 души от уязвимите групи, в т. ч. 252-ма, инжекционно употребяващи наркотици, 1 474 мъже, които правят секс с мъже, 327 души, предлагащи сексуални услуги. Раздадени са общо 67 087 пакета за безопасни инжекционни практики, както и 43 974 презерватива и здравнообразователни материала. Извършени са 3 290 изследвания за ХИВ, 1 318 изследвания за сифилис и 1 467 изследвания за хепатит С на представители на рисковите групи, като при необходимост хората са насочвани към лечебни и здравни заведения.


Честотата на новорегистрираните случаи с ХИВ инфекция на 100 000 души население за България е 3,7

 

a средният показател за страните от ЕС през 2019 г. е 5,4.


През 2019 г. 24 801 души са диагностицирани с ХИВ в 30 държави от ЕС / ЕИП. Най-високи нива на ХИВ инфекция са регистрирани в Малта (16,2), Латвия (15,4) и Естония (13,4), а най-ниската - в Словакия (1,9) и Словения (1,6).


По данни на Европейския център за контрол на заболяванията и Европейския офис на СЗО общият брой на всички новодиагностицирани през 2019 г. в целия Европейски регион е нараснал на 136 000 души, като 20% са в страните от Европейския съюз/ЕИП и 80% в страните от Източна Европа и Централна Азия.


Със заповед на министъра на здравеопазването е сформирана работна група, която да разработи новата Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ за периода 2021-2025 г.

Коментари