Публикация

Правилата - капанът, в който сами се хващаме

Правилата - капанът, в който сами се хващаме

 

  Защото „трябва“?!?
 

 Случвало ли Ви се е да правите неща в живота си, само защото „трябва“ ? Или да приемате нещо за истина, само защото „така мисля“ ? Като се замислите колко от нещата, които Ви се случват са плод на Вашия вътрешен кодекс изграден от правила, допускания и интерпретации на заобикалящата реалност, като започнем от ежедневни дейности, задачи, отговорности и стигнем до големи решения и избори, предопределящи живота Ви.

 

  Как всъщност си създаваме правила, как те работят за нас и как ни саботират? 

 

  Вътрешните ни правила са сложна композиция от три фактора : нашият темперамент, ранният ни опит и взаимодействието със случващото се около нас.Разбира се в тези три компонена е включено възпитанието на нашите родители, моделите, които възприемаме от тях, посланието, което те оставят към нас – дали сме обичани, ценни и сигурни.

Когато започнем да се развиваме като възрастни, в нашата психика се оформят правила, чрез които ние реагираме на когнитивно, емоционално и поведенческо ниво. Или иначе казано – тези правила са ориентир за „правилно“ и „грешно“. Разбира се има универсални правила, чието значение и валидност няма как да оспорим. Тук няма да си говорим за правилата „ Не кради“ , „ Не убивай“ и т.н. Тук ще си говорим за онова гласче в съзнанието ни, което ни казва „ТРЯБВА ДА СИ...“ ,“ТРЯБВА ДА НАПРАВИШ...“, „ТРЯБВА ДА ИЗБЕРЕШ...“ . Онова „ ТРЯБВА“ , в което толкова силно вярваме, че се е превърнало в абсолютна истина и макар част от нас да се бунтува срещу нея, я следваме сляпо. Защо ли ? „ЗАЩОТО ТРЯБВА“ !

 

  Нашето „ТРЯБВА“ си го създаваме ние.  „Трябва да успея“ , „ Трябва да си премълчавам“, „Трябва да съм перфектен“... Как тези правила работят за Вас?

➡️Правилата, които сами си създавате, Ви слагат в рамка и Ви правят ригидни. Позовавайки се на тях, често пъти не можете да проявите гъвкавост, да удовлетворявате потребностите си и да постигате успех. Запомнете,че хората имат различни правила и липсата на гъвкавост и лавиране във взаимоотношенията води до емоционални, поведенчески и социални проблеми.
➡️Правилата водят до самоизолация. Когато усещате другите като несъответни на Вашите собствени убеждения, развивате склонност към самоотхвърляне и дистанциране.
➡️Правилата не Ви развиват като личности. Те са своеобразна матрица, която се повтаря отново и отново, без човек да си дава сметка, че сам се е вкарал в нея.
Какво следва да направим, за да се развиваме ?

📌Дайте си сметка кои са тези „трябва“, които Ви спъват по пътя и не работят за Вас. Запишете ги на един лист и си дайте реални аргументи защо така „трябва“ и вижте нагледно  какво стои зад всяко едно правило.
📌Опитвайте се да замествате „трябва“ с не толкова налагащи контрол думи. Например „ бих искал“, „ струва ми се редно да..“ и т.н.
Работете над  личността си, за да имате знание за това как да контролирате  вътрешните си правила. Кога те са адаптивни и кога са дезадаптивни. Това ще развие Вашата емоционална интелигентност.
📌Слушайте потребността. Тя е силен ориентир за Вашата вътрешна хармония, щастие и успешност. Не се страхувайте да я назовавате и да търсите начини за удовлетворяването й. (разбира се градивни)


Когнитивно – поведенческата психотерапия, в комбинация с други методи води до забележителни резултати при работа с правила и допускания при здрави хора. Методът е базиран на доказателства и води до трайни и дългосрочни резултати.Специалистът прави оценъчно интервю, диагностика и локализиране на дефицити и ресурси на дадената личност и прилага интервенции за преодоляването на проблема. Не отлагайте работата над себе си, защото без  значение къде сте в социума, личните отношения или работните такива – винаги носите своето Аз. Имате право да го развивате.

 

Нина Петкова - Клиничен психолог
 
 

 

Коментари