Публикация

Giant-Cell Arteritis without Cranial Manifestations Presenting as Fever of Unknown Origin: A Diagnostic Value of 18F-FDG PET/CT

Giant-Cell Arteritis without Cranial Manifestations Presenting as Fever of Unknown Origin: A Diagnostic Value of 18F-FDG PET/CT

Giant-Cell Arteritis without Cranial Manifestations Presenting as Fever of Unknown Origin: A Diagnostic Value of 18F-FDG PET/CT

 

Baymakova M, Demirev A, Kostadinova I, Andonova R, Popov GT, Plochev K. Giant-cell arteritis without cranial manifestations presenting as fever of unknown origin: a diagnostic value of 18F-FDG PET/CT. Clin Ter 2018; 169(6): e274-e276.

 

DOI: 10.7417/CT.2018.2092

 

PMID: 30554247

 

CiteScore (2018): 1.600

 

Indexing: PubMed, Scopus

 

Научната публикация може да намерите в прикачения PDF-файл, под ключовите думи.

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

03 декември 2020

Прикачени файлове

Clin Ter, 2018, 169(6), e274-276.pdf

Коментари