Публикация

Здравеопазване на колела

Мобилни екипи ще предоставят здравни услуги на възрастни хора от 10 села в Деветашкото плато.


Инициативата е част от проекта „Здравеопазване на колела” на сдружение „Деветашко плато” и Регионалния съюз на болниците „Стара планина”, който ще се реализира до края на годината. Изпълнението му се осъществява с подкрепата на Институт „Отворено общество” – София, и Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа.

Специалисти ще преглеждат и консултират в селата Агатово, Брестово, Горско Сливово, Деветаки, Крамолин, Крушуна, Къкрина, Кърпачево, Тепава и Чавдарци.
В тези населени места живее предимно възрастно население, с ограничен достъп до здравни услуги и информация, отдалечени от градовете с болнична помощ.
 
Разработена е информационна брошура, предназначена за хората от десетте села, която обръща внимание на най-рисковите за тази група заболявания. Това са злокачествените заболявания на гърдата, на дебелото черво, на белите дробове и на простатата, както и болести на кръвоносните органи – мозъчен инсулт, сърдечен удар. На достъпен език са описани профилактиката и превенцията на тези заболявания и как да се реагира, ако се открие някой от симптомите. Специално място е отделено на балансираното хранене и начина на живот като важни условия за добра форма и здраве.

На специална кръгла маса ще бъдат поканени представители на местните власти, на МЗ, НЗОК, РЗОК, РЦЗ с цел отчитане на резултатите и организиране на дебати за необходимостта от промяна в здравната система и възможността за въвеждане на модел, сходен на този, разработен чрез настоящия проект.

Ще се лобира за ангажиране на професионалисти на различни нива, за да могат и хората в отдалечените населени места да се възползват от изконното си конституционно право за равен достъп до здравни услуги и адекватна медицинска помощ.

" }-->

Коментари