Публикация

БАПЗГ: Днес, повече от всякога, е нужно обединение, а не разединение!

БАПЗГ: Днес, повече от всякога, е нужно обединение, а не разединение!

Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи призовава за по-добър диалог между институциите, бързи и работещи решения, които са насочени към ефективното и навременно подпомагане на работата на медицинските специалисти от болничната и извънболничната помощ.


„Днес, повече от всякога, е нужно обединение, а не разединение!“, изтъкват от съсловната организация в открито писмо до премиера Бойко Борисов и до председателя на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров.


БАПЗГ подкрепя апела на Българския лекарски съюз за

 

необходимостта от подобряване на диалога между БЛС и Националната здравноосигурителна каса

 

като договорни партньори по Националния рамков договор 2020–2022.


Според асоциацията

 

финансирането на лечебните заведения по разписани ясни правила ще гарантира дейността им

 

ще облекчи затрудненията в ежедневната работата на медицинските специалисти, ще намали рисковите ситуации и напрежението сред пациентите.


„Само чрез договорените в НРД условия за адекватно финансиране на медицинските дейности и здравните грижи ще се преодолее напрежението в системата на здравеопазване и негативните обществени нагласи, че държавата ни трудно се справя с нарастващата пандемия.


Надяваме се, че с добра воля диалогът между БЛС и НЗОК може да се подобри, за да се гарантира сигурност и предвидимост на заплащането на непосилния труд на всички медицински специалисти не само в условията на продължаваща пандемия от COVID-19, а и след това. Нека обединим усилията си в името на живота!“, призовават от БАПЗГ.


Текста на отвореното писмо можете да видите в прикачения файл.

Прикачени файлове

БАПЗГ - Позиция.pdf

Коментари