Публикация

ВМА с дарение от „Българската Коледа”

ВМА с дарение от „Българската Коледа”

Военномедицинска академия (ВМА) получи нова апаратура – дарение от благотворителната инициатива „Българската Коледа 2019-2020“, която ще бъде използвана при високообемни хирургични интервенции в Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология.


Пулсоксиметърът Masimo, модел Rad97 NIBP, е с вграден софтуер за неинвазивно проследяване на параметрите „Хемоглобин” и „PVI”

 

(Индекс на променливост на оросяването) и модул за неинвазивен мониторинг на кръвно налягане при деца и възрастни.

Благодаря на организаторите на „Българската Коледа” за този жест. Нашата клиника е специализирана в т.нар. тежка хирургия не само при възрастни пациенти, но имаме и много случаи с деца. А използването на този изключително модерен апарат при операции с голяма кръвозагуба ще даде допълнителни възможности за реакция на екипа в критични ситуации

- коментира проф. Никола Владов, ръководител на клиниката.


Специализираните софтуер и хардуер на апарата дават възможност за неинвазивно и непрекъснато отчитане в реално време нивото на хемоглобина в кръвта, индекс на променливост на оросяването, сатурацията, пулса и нивото на оросяване, посредством сензор, поставен на пръста на пациента, както и неинвазивно мониториране на кръвно налягане.


Проф. Владов подчерта, че

 

неинвазивното измерване на общия хемоглобин е важно технологично постижение

 

което дава възможност на клиницистите неинвазивно и непрекъснато да мониторират хемоглобина на пациента – дори и по време на операция, да взимат по-бързи и по-добри клинични решения, да повишат безопасността на пациента.

Коментари