Публикация

Отпаднaлото изискване аптеките да предоставят отстъпките си на НЗОК вече е обнародвано

Отпаднaлото изискване аптеките да предоставят отстъпките си на НЗОК вече е обнародвано

На 08.12.2020 г . е обнародвано в "Държавен вестник" бр. 104 Решение № 9042 по адм.д.3322/2019 на Върховен административен съд.


Аптеките вече няма да предоставят на НЗОК дадените отстъпки от търговците на едро

 

за напълно платените продукти по Позитивния лекарствен списък.


С решение от 30 ноември 2020 г. състав на Върховния административен съд, председателстван от Георги Чолаков, отхвърли жалбите на министъра на здравеопазването и на НЗОК срещу предходно решение на ВАС, с което бе отменено правилото на Наредба № 10 от 2009 г., че аптеките трябва да предоставят отстъпките си на НЗОК за 100% реимбурсираните лекарствени продукти.


Повече информация вижте ТУК!

Коментари