Публикация

Проверява се разпределянето на парите за болниците

Д-р Нели Нешева, управител на Националната здравноосигурителна каса, разпореди спешна проверка на начина на разпределяне на средствата за болнична помощ.


Ще бъде инспектирана работата на дирекциите „Медицински дейности” и „Бюджет и финанси” в НЗОК, съобщи здравната каса.

Проверката е по повод множеството постъпили запитвания от лечебни заведения за това как са определени делегираните бюджети на болниците за август, септември и октомври. Ще бъде проверено и определянето на относителния дял на средствата по районните здравноосигурителни каси за 2009 и 2010 г.

До 28 октомври трябва да бъде готово и разпределението на средствата за болнична помощ за месец ноември, допълва НЗОК.

Коментари