Публикация

Проект на наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Нуклеарна медицина",

   Според новите изисквания за различните нива на компетентност, за III-то  ниво се изисква едновременно наличие на PET/CT и SPECT/CT.  Тези структури / отделения по нуклеарна медицина в болнични заведения, които разполагат само с  PET/CT/  вече ще бъдат от  II-ро ниво.  Но изискванията на НЗОК за сключване на договор за  Апр. №36 "ПЕТ/КТ" са само за III- то ниво. Това би лишило от високотехнологична ранна хибридна диагностика много онкологично болни пациенти, които разчитат на това изследване за стадиране, рестадиране, оценка на терапевтичния отговор, диференцилна диагностика на малигнени от бенигнени тумори и проследяване. Задължително е в текста да се отбележи, че Апр.36 ще се извършва във звена от II и III- то ниво! Това ще спести значителни средства за навременно и адекватно лечение на социално значими заболявания, ненужни хирургични интервенции и ще доприненсе за определяне на оптималния терапевтичен подход.

Коментари