Публикация

Проект на наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Нуклеарна медицина",

Коментари