Публикация

Почетна грамота от БЛС в категория "Борба с пандемията COVID-19"

Почетна грамота от БЛС в категория "Борба с пандемията COVID-19"

Почетна грамота от БЛС в категория "Борба с пандемията COVID-19"

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

10 декември 2020

Коментари