Публикация

Монография на проф. Каракостов описва нови техники на лечение на гръбначни фрактури

Монография на проф. Каракостов описва нови техники на лечение на гръбначни фрактури

Две нови минимално инвазивни оперативни техники помагат на пациенти с фрактури на гръбначния стълб, в следствие на остеопороза, травми или метастази от злокачествени заболявания. Методите премахват болките и подсилват здравината на прешлените. Те са описани в монографията „Остеопоротични и патологични вертебрални фрактури. Перкутанни техники за аугментация“, чийто автор е началникът на Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, проф. Васил Каракостов.

Като водещ национален експерт в областта на спиналната неврохирургия, проф. Каракостов описва в книга си собствени алгоритми на поведение и препоръки за вземане на решение по отношение на

 

диагностиката и лечението на пациенти с остеопоротични и патологични фрактури на прешлените

 

проф. Васил Каракостов
проф. Васил Каракостов

 

Проф. Каракостов обяснява, че при минимално инвазивната методика вертебропластика, в областта на фрактурата се инжектира специален вертеброцемент. Именно той облекчава болката и осигурява стабилност и здравина на засегнатия прешлен.

 

Другият метод - кифопластиката е модификация на вертебропластика, при която в зоната на фрактурата се вкарва миниатюрен надуваем балон. Той моделира деформирания прешлен и в последствие се изпълва с вертеброцемент.

 

 

За разлика от традиционните оперативни методи, минимално инвазивните техники могат да се извършват и под локална анестезия, оперативното време е несравнимо по-кратко, което намалява значително риска от усложнения и скъсява периода за възстановяване на пациентите.

 

„На практика няма горна възрастова граница за извършването на този тип интервенции“, категоричен е известният неврохирург.

 

Неговото проучване обхваща 994 случая (319 мъже и 675 жени). Те са лекувани от лекаря и неговия екип в Университетската клиника към МУ-София в периода 2007-2018 година. Средна възраст на пациентите е 73,4 години. Най-възрастният от тях е на 94 години, а най-младият – само на 20.

 

„Остеопоротични и патологични вертебрални фрактури. Перкутанни техники за аугментация“

 

е първият по рода си в родната медицинска литература научен труд върху хирургическото лечение на остеопоротичните и патологични вертебрални фрактури. Той идва в отговор на растящата необходимост от преминаване към минимално-инвазивни оперативни методики при все по-застаряващото население с гръбначни заболявания.

 

Остеопоротичните фрактури са световна епидемия, водеща до значителна заболеваемост, смъртност и високи разходи за здравеопазване. Те са най-честото костно заболяване в САЩ. Приблизително 1,4 милиона нови фрактури са регистрирани в световен мащаб само за 2000 г. Специалистите прогнозират, че до 2025 г. има вероятност броят им да достигне общо 4,5 млн. само за Европа. Срещат се при 30 до 50% от хората над 50-годишна възраст. Две трети от тях са клинично безсимптомни (мълчаливи). Компресионните фрактури на гръбнака са най-често срещани при жените в периода след менопауза и от тях страдат 26% от жените над 50 години. Доказано е, че последствията от остеопоротичните фрактури водят до 1,23 пъти по-висока смъртност, като този процент се увеличава прогресивно с увеличението на броя на фрактурите. Според едно проучване

 

около 820 000 българки са с повишен риск от осеопоротични прешленни фрактури

 

Освен остеопоротичните фрактури на прешлените, за чието възникване основни фактори се възрастта, някои хормонални промени, свързани с нея и употребата на някои медикаменти, патологични прешленни фрактури могат да възникнат и в резултат на метастази от първични онкологични заболявания. Скелетът е мястото, където най-често се появяват метастази от рак на гърдата, простатата, щитовидната жлеза, белите дробове и бъбреците. Прешленните метастази са най-честите тумори на гръбначния стълб, като от тях страдат около 40% от пациентите с онкологични заболявания. За разлика от осеопоротичните фрактури на гръбначния стълб, които са по-чести при жените, при патологичните фрактури, които са в следствие на онкологични заболявания, честотата при мъжете е по-голяма.

Коментари