Публикация

Коронавирусът взе първата жертва от екипа на УМБАЛ „Александровска“

Коронавирусът взе първата жертва от екипа на УМБАЛ „Александровска“

Едва на 38 години почина нашият приятел и колега д-р Калоян Куков - клиничен психолог в Клиниката по психиатрия на УМБАЛ „Александровска“, асистент в Катедрата по психиатрия и медицинска психология на Медицински университет – София, водещ експерт по психометрия и съдебно психологично оценяване у нас.


Д-р Куков придобива медицинска специалност по Клинична психология през 2012 г. и степен „Доктор на науките” с дисертация на тема „Неврокогниция и ХИВ“ през 2017 г. Защитил е два доктората, автор е на 2 монографии и 5 ръководства за психометричните качества на различни скали и клинико-психологична диагностика.


Д-р Куков бе отдадена до последния момент на работата си, съвестен и отговорен психолог, дълбоко уважаван човек и преподавател

 

с висок авторитет и обществен морал. Ще го запомним с неговата одухотвореност, позитивизъм и трудолюбие!


Поклон пред паметта му!

Коментари