Публикация

Превеждат по 1000 лв. на личните лекари, работещи с Covid пациенти

Превеждат по 1000 лв. на личните лекари, работещи с Covid пациенти

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) изплаща допълнителните 1000 лева на общопрактикуващите лекари, които работят на първа линия в борбата с COVID-19.


От съобщение на сайта на институцията става ясно, че вчера, 13 декември, са наредени плащания за извънболничната медицинска помощ, както следва:

 

  • За договорните партньори в първичната медицинска помощ изплатените средства са в размер на 31 219 760 лв., включващ отчетената дейност, доплащанията за неблагоприятни условия по „Методиката за изменение и допълнение на Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка“ (Методиката), приета със съвместен протокол между Надзорния съвет на НЗОК и УС на БЛС № РД-НС-05-9 от 26.11.2020 г. и обнародвана в „Държавен вестник“ бр.101 от 27.11.2020 г. (Методиката), както и сумите по т.6а (по 1000 лв. на ОПЛ и нает лекар).
  • За договорните партньори в специализираната извънболнична медицинска помощ изплатените от НЗОК средства са в размер на 23 705 155 лв., включващ отчетената дейност, доплащанията за неблагоприятни условия по Методиката, както и сумите по т.8а (по 30 000 лева на МЦ/ДКЦ – т.нар. триажни центрове).
  • За договорните партньори в денталната помощ сумата е 19 451 272 лв., а за медико-диагностичните дейности – 10 179 165 лв.

 

В срок до 18.12.2020 г. ще бъдат изплатени авансово и средствата за дейността за декември


Подробните данни са представени в таблицата:

 

Коментари